Endring av stilling - bør arbeidsgiver bruke styringsretten eller gå til endringsoppsigelse?