Digitalisering, reskilling og strategisk ressursplanlegging