Christine Meyer, Mangler vi endringskapasitet i offentlig sektor? - HR-konferansen i offentlig sektor 2018