Bernt Reitan Jenssen - HR Forum 2017 - Digitalisering bygger fremtidens mobilitetsløsninger - fra kollektivtrafikk til mobilitet