ABB sin mangfolds- og inkluderingsstrategi 2030 - Heidi Robertson, HR-Forum 2022