6 tips for å unngå at AI-kompetansen forblir hos ildsjelene