Åpning av konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 2020 - Even Bolstad