Åpning av konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 2019 - Even Bolstad