Utstasjoneringspolicy

Skattebeskyttelse ved bruk av «no better no worse» prinsippet for ansatte på internasjonale arbeidsoppdrag. Å sende sine arbeidstakere på utstasjoneringsopphold til et annet land reiser mange spørsmål og dilemmaer for både arbeidsgiver og den ansatte.

Jobbe utland

Samtidig gir et arbeidsopphold i et annet land ofte nye karrieremuligheter for den enkelte ansatte, men også arbeidsgiver vil ofte nyte godt av nyhøstet kunnskaper og erfaringer som et slikt opphold ofte medfører innad i virksomheter med internasjonal virksomhet.

Stine Salomonsen

I denne artikkelen av Stine Salomonsen, skal vi se litt nærmere på hvordan de skattemessige konsekvenser i hjem- og arbeidsland kan ivaretas igjennom en såkalt utstasjoneringspolicy. En slik policy kan inneholde retningslinjer mellom d...

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Virksomhetsmedlem?

Jobber du i en virksomhet som er virksomhetsmedlem i HR Norge får alle ansatte tilgang til +artikler og andre medlemsfordeler.

Er du ikke medlem?

Som medlem kan du lese hele artikkelen. I tillegg får du tilgang til en rekke andre medlemsfordeler som hjelper deg i jobbhverdagen.

Flere artikler

Arbeidskriminalitet Credit breakermaximus
Personalpolitikk
La oss knuse arbeidslivets kakerlakker
La oss knuse arbeidslivets kakerlakker