Utenriksdepartementet er kåret til Norges beste virksomhet på kompetanseutvikling

Utenriksdepartementet (UD) er vinner av HR Norges Kompetansepris 2022. - Deres oppdrag krever en helt spesiell og bred kompetanse fra sine medarbeidere. De tiltrekker seg, utvikler og ivaretar den kompetanse som er nødvendig for å løse samfunnsoppdraget, sier juryleder for HR Norges kompetansepris, Siri Langangen.

HR Norge har i over 30 år delt ut HR Norges kompetansepris til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.

UD har i over hundre år hatt et pragmatisk og praksisnært forhold til utvikling av kompetanse. De har et betydelig samfunnsansvar og opererer i en internasjonal kontekst som er historisk utfordrende og krevende, men fortsetter å prioritere kompetanseutvikling høyt. Deres oppdrag krever en helt spesiell og bred kompetanse fra sine medarbeidere. De er nødt til å kunne ha fleksible ansatte med gode problemløsningsevner som kan tilpasse seg og handtere uforutsette hendelser. De tiltrekker seg, utvikler og ivaretar den kompetanse som er nødvendig for å løse samfunnsoppdraget, sier juryleder Siri Langangen.

Medarbeiderne viktigste ressurs

- Vi i utenrikstjenesten er veldig glade og stolte over å motta HR Norges kompetansepris. Vi ser det som en viktig anerkjennelse av det langsiktige arbeidet for å utvikle organisasjonen. Riktig og god kompetanse på rett sted er viktig for at vi skal kunne ivareta vårt samfunnsoppdrag på en god og effektiv måte.

- Våre medarbeidere er utenrikstjenestens absolutt viktigste ressurs. Deres kunnskap, kompetanse og erfaring gjør at vi kan ivareta Norges interesser internasjonalt og bistå norske borgere og bedrifter i utlandet. Situasjonen i verden er i stadig endring. Det krever enormt mye av våre medarbeidere, det være seg i Kabul, Beijing eller Kyiv. Det er først og fremst menneskene som jobber hos oss som skaper virksomhetens suksess, sier Andreas Gaarder, ekspedisjonssjef i UD med ansvar for kompetanse og ressurser.

Høy bevissthet rundt utfordringer de kan møte

UD har høy bevissthet om hvilke utfordringer de kan møte, kombinert med evne til å tilpasse og justere kompetansetiltak og prioriteringer til dette, samt samfunnsendringer og kriser både lokalt og globalt. De har et gjennomgående strukturert og systematisk arbeid som treffer på kjernevirksomhetens behov, og oppfyller samfunnsoppdraget, lyder utdrag fra juryens begrunnelse.

Det har aldri vært flere ledige stillinger enn det er akkurat nå i Norge. I alle år har kompetanseutvikling vært en viktig faktor i arbeidslivet og HR Norge ser nå en dreining til at dette settes mye høyere på agendaen i norske virksomheter.

- Vi lever i en tid hvor endring og omstilling har blitt normalen, noe som krever at både organisasjoner og ansatte kontinuerlig utvikler nødvendig kompetanse for å løse nye oppgaver. Virksomheter som ikke tilbyr kompetanseløft blir mindre attraktive, og straffes i en beinhard kamp om arbeidskraften. UD er et strålende eksempel på en virksomhet som aldri lar skiftende omstendigheter og stadig nye utfordringer gå ut over fokuset på utvikling av menneskelig kompetanse, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Bilde: Fra venstre: Karamjit Singh, Sigrid Anna Oddsen, Andreas Gaarder, Siri Langangen, Helle Øverbye og Lotte Alvik Nilsen

Priskomité, HR Norges kompetansepris
Siri Langangen, HR-direktør i Statkraft og leder av årets kompetansepriskomité
Anders Dysvik, Professor ved institutt for ledelse og organisasjon på BI
Karamjit Singh, Direktør HR Business Partnere og Ledergruppeutvikling i Gjensidige
Finn Skogum, Divisjonsdirektør Virksomhetsstyring i IMDi / Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Lotte Alvik Nilsen, komitesekretær og fagansvarlig produktutvikling i HR Norge

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Siri Langangen, Senior Vice President HR i Statkraft og juryleder
Telefon: 90796177. E-post: siri.langangen@statkraft.com

Tuva Raanes Bogsnes, kommunikasjonssjef Utenriksdepartementet
Telefon: 93231883. E-post: tuva.bogsnes@mfa.no

Even Bolstad, daglig leder HR Norge
Telefon: 90666720- E-post: even.bolstad@hrnorge.no