Seniorkjempen Åsmund Lunde tildelt «HR-prisen 2013»

HR Norges utmerkelse «HR-prisen 2013» tildeles Åsmund Lunde, en nestor i norsk seniorpolitikk. Lunde er en av de som har betydd mest for den holdningsendring til eldre som ressurs vi ser i dagens samfunn.

Prisen tildeles på konferansen HR Norge beste 11.12.2013.

Åsmund Lunde var en ideologisk nytenker da han ble direktør for Senter for seniorplanlegging for 23 år siden. Han var direktør i SSP i 22 år og har reist land og strand rundt, propagandert og bygget opp senteret. Han var leder, men også en ildsjel på sakens vegne.

Åsmund Lunde er i dag aktiv seniorkonsulent i Senter for Seniorpolitikk (SSP). Han deltar i viktige forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt og publiserer artikler og kommentarer, er en etterspurt foredragsholder og er en stadig pådriver innen feltet.

Lunde startet som informasjonsleder i Norsk Gerontologisk institutt (NGI, stiftet 1957 av Nasjonalforeningen for folkehelsen under navnet Nasjonalforeningens Gerontologiske Institutt for å drive forskning og konsulentvirksomhet innenfor eldresektoren), og ble der i 6 år. Han fikk et godt innblikk i hvilke utfordringer som lå i det å være aktiv senior, fordommer, myter og stereotypier preget tankegangen i arbeidslivet.

Seniorpolitikken har gjennomgått store endringer over tid, de siste årene i retning av hvordan holde seniorer i jobb for de som ønsker det. I perioden 2001 – 2005 ble det gjennomført Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Prosjektet som gikk over fem år hadde bred støtte og SSP jobbet mye med påvirkning av politikere og bevisstgjøring. I dag er alle med på seniorpolitikken, det er ingen opponenter eller grunnleggende motforestillinger mot seniorer i arbeidslivet lenger.

Det faktum at eldre arbeidstakere på 80-tallet var mer vitale og friskere enn noen gang, hadde mer utdanning, bedre levevilkår og det var færre som drev hardt fysisk arbeid, dannet grunnlaget for å finne løsninger som gjorde at flere eldre kunne være aktive i arbeidslivet. For å få arbeidsgivere til å verdsette denne ressursen måtte det holdningsendringer til, og som kjent tar det tid å endre holdninger - minst en generasjon i følge Lunde.

Om HR prisen:

HR prisendeles ut til personer, grupper eller institusjoner som har bidratt til utvikling av fagfeltet i form av å være rollemodell, etablert fremragende organisatorisk praksis, stått for fremragende forskning eller på annen måte fremmet HR-faget på en særlig fortjenestefull måte.

Les mer på http://www.hrnorge.no/hvem-bor-fa-prisen/

Om HR Norge:

HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen for profesjonelle HR-folk og virksomheter som er opptatt av å jobbe målrettet og seriøst med personal, organisasjon, ledelses- og kompetanseutvikling. Organisasjonens viktigste oppgave er å tilby kompetanse og nettverk om HR og ledelse gjennom rådgivning, kurs, konferanser, nettverk og medlemsmøter, samt å gi oppdaterte nyheter og bakgrunnsinformasjon om utviklingen innen faget.

HR Norge er en aktiv deltager i samfunnsdebatten, setter dagsorden og introduserer nyheter og trender innen HR-området. Vi er en del av flere internasjonale nettverk og samarbeider tett med internasjonale HR-miljøer. Gjennom dette henter vi inn og formidler forskningsresultater og praktisk kunnskap fra Europa og resten av verden.

HR Norge er en ledende aktør i utvikling, overvåkning og formidling av relevant HR-kompetanse, og et referansepunkt for norsk HR.

Kontaktinformasjon:

Senter for Seniorpolitikk: Kari Østerud, direktør, Tlf.: 23 15 65 61 / 93 48 0199

e-post: ko@seniorpolitikk.no

HR Norge: Anne Lian, fagansvarlig kommunikasjon, tlf. 22 11 11 22 / 93464803, e-post anne.lian@hrnorge.no