Seks av ti vil bytte jobb om de ikke får fleksibilitet

Pandemien har endret norske virksomheter radikalt, viser en ny undersøkelse gjennomført av HR Norge og EY.

Sven Iversen Bjørnar Skas 2022

De fysiske omgivelsene på arbeidsplassen, teknologien vi benytter oss av og hvordan vi forholder oss til hverandre er hovedområdene som har blitt påvirket av pandemien. Det viser HR Norge og revisjons- og rådgivingsselskapet EY sin årlige undersøkelse blant norske virksomheter.

- Pandemien har endret hvordan ansatte forholder seg til arbeidsplassen. Ansatte stiller større krav, ikke bare til den fysiske arbeidsplassen, men også til fleksibilitet i arbeidssituasjonen. Da er det opp til arbeidsgivere å tenke nytt og finne nye løsninger slik at de kan fortsette å tiltrekke seg de største talentene, sier Bjørnar Skas, kompetanseleder for People Advisory Services i EY.

Ni av ti arbeidstakere har fra før uttalt at de ønsker en fleksibel arbeidsløsning etter pandemien, og hele 63 prosent sier de er forberedt på å bytte jobb dersom de ikke får den fleksibiliteten de ønsker seg. Til tross for tydelige ønsker om hybride løsninger blant arbeidstakere, jobber kun 44 prosent av virksomhetene aktivt for å legge til rette for hybride løsninger, viser årets undersøkelse.

Undersøkelsen viser imidlertid at det private næringslivet er litt mer offensive på å legge til rette for hybride kontorløsninger enn offentlige virksomheter, 46 prosent av de private virksomhetene i undersøkelsen sier at de bruker hybride løsninger som et verktøy for å tiltrekke seg talent, mot 38 prosent i de offentlige virksomhetene. Offentlig sektor setter i større grad faste rammer for de hybride løsningene, fremfor å la de ansatte velge løsning selv.

- Her er det et stort uutnyttet potensial. Hybride løsninger kan være en nyttig gulrot for bedrifter som slåss om talent og dyktige ansatte. En virksomhet som kan tilby ansatte akkurat den arbeidssituasjonen de ønsker vil bli mer attraktiv i en rekrutteringsprosess, sier Sven Iversen, fagansvarlig i HR Norge.

- Rekruttering må planlegges

I et arbeidsmarked der det er stor kamp om kvalifiserte hoder viser undersøkelsen at bare halvparten av virksomhetene klarer å ha en tydelig strategi for fremtidig rekruttering, og små bedrifter med under 50 ansatte er bedre på langsiktig planlegging av arbeidsstokken enn de største bedriftene. Undersøkelsen viser også at offentlig sektor planlegger i større grad for en aldrende arbeidsstokk enn private, mens private planlegger i større grad for yngre og nyutdannede ansatte.

- Virksomhetene må bli flinkere til å planlegge strategisk hvilken kompetanse de vil ha behov for i fremtiden, i tillegg til å legge til rette for fleksible måter å jobbe på. En målrettet strategi for fremtidige ansettelser vil sikre at virksomhetene har den kompetansen de trenger på sikt. Det bidrar også til å gjøre bedriften mer robust», sier Iversen.

Ønsker du å høre mer om undersøkelsen kontakt:

EY
Bjørnar Skas, Kompetanseleder for People Advisory Services i EY Norge
bjornar.skas@no.ey.com
, tlf.: 478 81 268 https://www.ey.com/no_no

HR Norge
Sven Iversen, Fagansvarlig HR, HR Norge.
sven.iversen@hrnorge.no
, tlf.: 992 87 313 https://www.hrnorge.no

Om undersøkelsen

Den nordiske HR-undersøkelsen 2022 ble gjennomført i slutten av 2021 og begynnelsen av 2022. Undersøkelsen ble distribuert gjennom HR-organisasjonenes e-postlister og sosiale medier. Totalt samlet undersøkelsen data fra 632 respondenter, hvorav 220 fra Norge (HR Norge), 121 fra Sverige (Sveriges HR forening), 143 fra Danmark (NOCA), 79 fra Island (Mannaudur) og 69 fra Finland (HENRY).
Undersøkelsen bygger på et samarbeid mellom HR Norge og EY Norge som strekker seg tilbake til 2007.