Norske virksomheters viktigste konkurransefordel glipper

Engasjement, gjennomføringsevne, endringsvilje og ledelse daler i norske virksomheter, ifølge HR Norge og Kantars halvårlige arbeidslivsundersøkelse. – Dette bør bekymre norske ledere sterkt, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Under og etter pandemien er det mye som har gått bra i norsk arbeidsliv, men nå daler både engasjement, gjennomføringsevne, endringsvilje og ledelse. Ifølge HR Norge og Kantar påvirker disse fire områdene de ansattes tilhørighet til virksomheten de jobber i. Kun syv av ti respondenter sier i arbeidslivsundersøkelsen at de har sterk eller meget sterk tilhørighet til virksomheten de jobber i.

– Høy tilhørighet og stort engasjement blant ansatte har vært en av våre store konkurransefordeler i Norge. At ansatte føler tilhørighet med virksomheten de jobber i er viktig for at virksomhetene lykkes. Selv om tallene fortsatt er sterke, ser vi en markant dipp for første gang på mange år, sier Bolstad.

– Det begynte å gå ned sommeren 2021, og så lenge vi har gjort disse målingene har vi aldri sett en så bratt nedadgående kurve på disse fire områdene, som påvirker tilhørigheten. Og lite tyder på at bunnen er nådd, sier organisasjonspsykolog i Kantar, Harald Sørgaard Djupvik.

Mange er slitne

Bolstad ser tendenser til ansatte på tomgang, misnøye, lavere tillit, og svekket tilhørighet.

– Aldri før har arbeidslivet endret seg så mye som akkurat nå, og aldri har så mye ny praksis vært i støpeskjeen. I hvert fall ikke i min levetid. Det meste er positivt, sett fra både den ansatte og virksomhetens side. Samtidig skaper krigen i Ukraina, energikrise, stigende matvare- og bensinpriser og økt rente mye usikkerhet. I tillegg er vi, etter to år med korona, endringstrøtte. Noe som paradoksalt nok gjør at mange ønsker endring i sitt eget liv. Når vi samtidig opplever at mulighetene i jobbmarkedet er store og at gode kolleger bytter beite og på toppen av det kanskje får mer å gjøre for å dekke opp for dem som blir borte, er det lett å følge etter, sier han.

Undersøkelsen viser at det viktigste som skal til for å føle tilhørighet til arbeidsplassen, er at de ansatte har flinke kollegaer å jobbe sammen med. I tillegg trenger de ledere som viser tillit og at de totalt opplever å bli høyt verdsatt i virksomheten.

Den norske modellen handler om tillit

– Norsk ledelse og den norske modellen handler i bunn og grunn om tillit og autonomi, uten unødvendig byråkrati. Det skaper mening og mestring, som igjen gir engasjement, som driver prestasjoner, resultat og mot til å gjøre endringer. Det er nærmest for en del av kulturarven å regne, og noe som ikke lett lar seg kopiere på tvers av kultur og landegrenser, sier Bolstad.

Ifølge Bolstad må norske virksomheter jobbe målbevisst med ledelse for å beholde, motivere og rekruttere dyktige medarbeidere, for å opprettholde sin viktigste konkurransefordel. Aldri før har kampen om arbeidskraften vært tøffere, og mange strekker seg lengre enn langt for å beholde dem de har og tiltrekke seg nye.

– Gode kolleger og det å føle seg verdsatt, er noe av det beste bindemiddelet vi har. Uten tilgang til arbeidskraft og riktig organisering kan ingen virksomhet nå sitt fulle potensiale. Og er man er konkurranseutsatt, kan man gå overende, sier Bolstad.

Syv lederskapsråd for å styrke konkurransekraft:

 • Tegn et tydelig bilde av en fremtid som er attraktiv for den det gjelder
 • Gi tydelig retning, frihet i utførelse og følg opp med solid evaluering
 • Sørg for involvering og god dialog
 • Jobb for å beholde attraktive medarbeidere, men aksepter at noen slutter. Feire det som var, ta vare på dem som er igjen og se fremover
 • Ta vare på lederne. Mange er dønn slitne. Distanseledelse er krevende og tar på
 • Sørg for å skape en kultur hvor man feirer fremganger og heier hverandre frem
 • Snakk med folk. Se mennesket

Flere funn fra undersøkelsen:

 1. De som har sterk tilhørighet skiller seg fra de som har svak tilhørighet ved at de har sterke relasjoner internt, til lederen sin og får anledning til å jobbe innen sitt fagområde.
 2. 41 % sier at pandemien har påvirket tilhørigheten.
 3. Kvinner har gjennomgående en høyere tilhørighet til virksomheten enn menn.
 4. Bank, finans og forsikring er den bransjen som har medarbeidere med den sterkeste graden av tilhørighet.
 5. Transport, samferdsel og reiseliv (inkl. restaurant og servering) er de som har lavest grad av tilhørighet.
 6. De som sier at tilhørigheten har gått ned, begrunner det med at de ikke lenger følte seg verdsatt verken menneskelig eller lønnsmessig ift. den arbeidsbelastningen de hadde.

Om undersøkelsen:
ALX er en arbeidslivsundersøkelse designet, tolket og formidlet i samarbeid mellom Kantar og HR Norge. Dataene er hentet inn gjennom Norsk Gallup-panelet og baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år.

For spørsmål, kontakt:
Even Bolstad, daglig leder i HR Norge
Telefon: 90666720
E-post: even.bolstad@hrnorge.no

Harald Sørgaard Djupvik, organisasjonspsykolog i Kantar
Telefon: 91191382
E-post: harald.djupvik@kantar.com