Nordiske virksomheter forventer opp mot 20 prosent automatisering innen fem år

Arbeidslivet endrer seg dramatisk som følge av den digitale revolusjonen, ofte referert til som "Den fjerde industrielle revolusjon". Fremtidsforskere mener at innen 2030 kan så mye som halvparten av alle jobber, bli berørt i en eller annen grad på grunn av den teknologiske utviklingen. En fersk rapport fra HR Norge og EY peker på utfordringer dette reiser.

HR Nordic Survey oppslag

Samtidig som at mange arbeidsoppgaver vil bli automatisert oppstår det behov for ansatte med kvalifikasjoner tilpasset den nye situasjonen. Eksempelvis er forventningen om sosiale samarbeidsverktøy på arbeidsplassen ikke lenger et tema bare for millennials, men arbeidstakere fra flere aldersgrupper har klare forventninger til digitaliseringen av arbeidsplassen.

- Mange virksomheter ser disse endringene komme, men har i begrenset grad tatt inn over seg hva dette betyr for virksomhetens medarbeidere, sier fagansvarlig Henrik Øhrn i HR Norge.

Norden har vært langt fremme i bruk av teknologi og benyttes gjerne som digitalt testområde for nye løsninger. Regionen har hatt stor suksess ved tidlig innføring av teknologi og nye arbeidsformer. De nordiske landene rangerer høyt innen effektivitet i økonomien, besparelser i offentlig sektor og vellykkede oppstartsselskaper.

- HR-undersøkelsen presenterer hva respondenter fra nordiske organisasjoner opplever som dagens viktigste trender i arbeidslivet. Med tanke på regionens høye utdannelsesnivå, godt utbygde velferdsordninger, konkurransedyktige lønninger og en høy grad av innovasjon, er dette uten tvil en av regionene i verden som tidligst vil oppleve virkningen av digitalisering, sier leder for fagområde HR Bjørnar Skas i EY.

Rapporten har sett på hvor langt disse trendene har kommet i arbeidslivet, og fire hovedtrender peker seg ut:

- Jobb- og oppgaveautomatisering - En fleksibel global tilgang på kompetanse

- Demografiske endringer i arbeidsstyrken - Beslutningstaking drevet av dataanalyser.

Rapporten viser hvordan disse globale trendene vurderes av nordiske HR-fagfolk.

Nøkkelfunn jobb- og oppgaveautomatisering:

• Nær fire av ti respondenter forventer at 10-20 prosent av interne prosesser blir automatisert innen de neste 3-5 årene

• Bedrifter med over 250 ansatte vurderer betydningen av automatisering betydelig høyere enn mindre selskaper

• Kompetanse til å utnytte automatiseringsutviklingen avhenger av hvor godt det er inkludert i strategiske planer

• Et stort antall respondenter ser HR som enten uforberedt eller nøytral når det gjelder å håndtere de individuelle konsekvensene av automatisering

Respondenter fra bank- og IT-bransjen ser ut til å forutse en særlig høy grad av automatisering. Offentlig sektor har ifølge respondentene i mindre grad integrert automatisering i sine strategiske planer i forhold til andre sektorer

Nøkkelfunn: en global tilgang på kompetanse

• 61 prosent av respondentene ser økende bruk av en fleksibel arbeidsstyrke som relevant nå eller innen 1-4 år

• Økt bruk av konsulenter, eksterne fagmiljø og midlertidig arbeidskraft anses som mer relevant for privat sektor og kunnskapsintensive organisasjoner

• Bare en tredel av respondentene rapporterer at en økt bruk av dette har blitt integrert i deres strategiske planer

Nøkkelfunn: demografiske endringer i arbeidsstyrken

• Trendene med flere generasjoner i arbeidslivet anses å være relevante innen kort tid, og henholdsvis 57 prosent og 63 prosent rapporterer at dette er relevant nå eller innen 1-4 år

• Til tross for forutsigbarheten er integreringen av effektene av flere generasjoner i strategiske planer lavere for de som anser utviklingen aktuell nå i forhold til andre trender

• Norge rapporterer mindre endringer i ansattes forventninger om fleksible arbeidstider og balanse mellom arbeid og fritid enn de andre nordiske landene

• Offentlig sektor rapporterer mindre endringer i ansattes forventninger om sikkert arbeid enn privat sektor

Nøkkelfunn: beslutningstaking drevet av dataanalyser

• Organisasjoner som ser dataanalyse som relevant for sin bransje, integrerer nå dette i strategiske planer og bygger analytisk kompetanse

• 80 prosent av respondentene ser HR-analyse som viktig, men kun 37 prosent av respondentene rapporterer at de er fornøyd med HR-avdelingens evne til analyser

• HR-analyse i Norden er i stor grad fastlåst i enklere tilbakeskuende analyser

For mer informasjon, kontakt:

Fagansvarlig HR Norge Henrik Øhrn, mobil 924 88 132

Leder for fagområde HR rådgivning i EY Norge, Bjørnar Skas, mobil 478 81 268

Kommunikasjonsansvarlig i HR Norge, Paal Leveraas, mobil 982 16 666

EYs pressesjef Ole Kristian Lunde, mobil 916 69 000

Om undersøkelsen

HR Norge og EY har i en årrekke lagd den norske HR-undersøkelsen. Fra 2017 er undersøkelsen et nordisk samarbeidsprosjekt, og er et fellesprosjekt med HR Norges søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island. 644 respondenter har deltatt, de fleste (76%) har lederstillinger innen HR. Dataene er samlet inn av EY i de respektive land, og tolkningen er gjort av HR-organisasjonene i samarbeid med EY.

HR Norge

HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen for profesjonelle HR-folk og virksomheter som er opptatt av å jobbe målrettet og seriøst med personal, organisasjon, ledelses- og kompetanseutvikling. Det er en ideell medlemsorganisasjon med historiske røtter tilbake til 1958, og har ca 3.000 individuelle- og virksomhetsmedlemmer fra privat og offentlig sektor. www.hrnorge.no

Om EY EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 230 000 ansatte i 152 land bidrar vi gjennom våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst. Hver dag sørger vi for at privat og offentlig virksomhet og arbeidsliv fungerer bedre – for våre ansatte, våre kunder og samfunnet vi opererer i. www.ey.no