Kvinner; velg IT-utdannelse!

I Norge tjener menn i underkant av ti prosent mer enn kvinner, men ifølge en ny lønnsundersøkelse eksisterer lønnsdiskriminering omtrent ikke i Norge. Utfordringen er at menn er overrepresentert i yrker med høyere inntekt.

En ny lønnsundersøkelse fra Korn Ferry viser at dersom man sammenlikner lønn for likt arbeid i lik stilling i samme virksomhet er forskjellen på kvinner og menn godt under to prosent.

Det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Men etter utdannelsen velger flere kvinner jobber i det offentlige og i lavtlønnede yrker, mens menn i større grad velger yrker og bransjer med høyere lønninger. En del av forklaringen ligger også i at kvinner ofte tar mer omsorgsansvar for barna og ender opp med færre yrkesaktive år, mer deltid og en mindre krevende karriere både før og etter småbarnsperioden.

Det meste av lønnsforskjellene kan spores tilbake til egne valg. Et av de viktigste handler om utdanningsretning og hvor man dermed kvalifiserer seg for å jobbe.

I Norge er det fire ganger så mange menn som kvinner i IT-bransjen. IT er en av bransjene med høyest og økende etterspørsel etter arbeidskraft. Utdanningskapasiteten har vært for lav, både i Norge og utlandet. Det gir stort underskudd på kompetanse, ikke minst når IT en stadig større og viktigere del også av andre bransjer. Siden koronapandemien startet er det 30 prosent flere utlyste stillinger enn før pandemien.

Man kan gå så langt som å si at mennesker med solid IKT-kompetanse er de nye oljeingeniørene. Dette gjelder både dem som skal velge yrke etter videregående, men også dem som allerede har solid utdanning innenfor andre fagfelt. Å legge IT-utdanning på toppen vil gjøre at de stiller sterkere i arbeidsmarkedet.

8. mars er en dag vi snakker likestilling. Mange fokuserer også på likelønn. De andre dagene i året handler det mer om å gjøre. Det meste tyder på at mulighetene allerede ligger der.

Men det krever aktive valg også fra den enkelte kvinne og familien hennes om vi skal få tettet lønnsgapet. Dersom ikke flere kvinner velger en IKT-utdannelse, eller bruker de utdannelsene de tar inn mot de jobbene som betales best, er det i praksis umulig å tette den generelle lønnsforskjellen i Norge. IKT er også et sikkert jobbvalg. Ikke minst for kvinner. Mange virksomheter vil være ekstra interessert i å rekruttere kvinner før man ansetter «en mann til». Kjønnet er en konkurransefordel og dere er ekstremt ettertraktet, spør bare HR avdelingen i en virksomhet eller hodejegere.

Vi har i mange år sett etterspørselen komme innen denne sektoren. Gutta har vært på ballen og tjent gode penger. Dette er en varslet lønnsforskjell og nå er det på tide å gjøre grep. Og det grepet er det først og fremst jentene selv som både kan og bør gjøre.

Resultatene fra undersøkelsen presenteres i webinar "Hva har skjedd innen lønnsområdet" 10. mars

Se også webinaret: Just do it! How Iceland took a leading position on gender equality, sendt 8. mars