Internasjonal HR-dag - Uten å bygge talent, vil ikke virksomheter overleve

15. mai feires den internasjonale HR-dagen. - Stadig flere talenter tiltrekkes av HR-faget og på den internasjonale HR-dagen feirer HR-medarbeidere yrket sitt og bidraget de gir til bedrifter, enkeltpersoner og samfunnet som helhet, sier daglig leder i HR Norge og president i European Association for People Managament (EAPM), Even Bolstad.

Korona, hjemmekontor, rekruttering og kompetansevekst i et arbeidsmarked i ubalanse, digitalisering og personalpolitikk under både permitteringer og dyrtid er bare noe av det HR-avdelingene har stått i de siste årene. Nå kommer en tid med demografisk endring, hvor fokus er å tiltrekke seg, motivere, forbedre ferdighetene, fornye og beholde, ikke bare topptalenter, men også dem med potensial og ferdigheter bredere definert.

- Det er en grunn til hvorfor menneskelige spørsmål og lederskap øker når alle virksomheter og strategikonsulentfirmaer gjør sine risikovurderinger og rangeringer. Og hvorfor kompetanse har blitt kjerneprioritet innen politikk. Uten å bygge talent, forbedre ytelsen og bli en valgt arbeidsgiver, vil ikke virksomheter overleve. Og offentlig sektor vil ikke kunne produsere det velferds-, sikkerhets- eller utdanningssystemet vi alle trenger, sier Bolstad.

Korona har forandret europeisk arbeidsliv

EAPM er en internasjonal HR-forening som knytter sammen 34 HR-organisasjoner over hele Europa. Bolstad er første norske president i EAPM.

- Korona har for alltid forandret europeisk arbeidsliv, mest til det bedre. Uten innsatsen fra HR ville den stort sett vellykkede overgangen til nye arbeidsmønstre med økt digitalt arbeid og fleksibilitet på hvordan, hvor og når arbeidet gjøres, ikke vært mulig. Ut av Korona og inn i neste krise, er det et behov og et positivt momentum for ytterligere endring, bygget på menneskesentriske verdier og praksiser. Vi anerkjenner og feirer vår profesjonelle rolle i den prosessen, der forbedring av produktivitet og bedre arbeidsliv går hånd i hånd, sier han.

I år har den internasjonale HR-dagen spesielt fokus på tillit, trivsel, bærekraftig arbeid og likeverd, mangfold og inkludering.

- Dette er viktige fokusområder i virksomhetene fremover. Jeg dypt bekymret for hvordan polarisering, mistillit og fiendtlighet er på vei oppover, i Europa som helhet og i mange andre land. Bedrifter og mennesker er hjørnesteiner i å bygge en kultur vi alle ønsker å være en del av, og det gjør også HR-funksjonen så mye større enn seg selv, sier Bolstad.

For mer informasjon kontakt:
Kristin Willersrud, tlf. 411 46 661 e-post: kristin.willersrud@hrnorge.no