Hurra for Kvinnedagen! Med mor tilbake ved kjøkkenbenken?

Stress, bekymringer og dårligere livskvalitet: Kvinner tok støyten i pandemien. Nå er de utslitt og frustrerte, viser nye tall fra HR Norge og Kantar. – Korona har ført til et bekymringsfullt tilbakeskritt for likestilling, sier Even Bolstad i HR Norge.

HR Norge og Kantar har kartlagt norske arbeidstakere i sin halvårlige undersøkelse. Den viser at mange kvinner har opplevd stor slitasje i pandemien.

I undersøkelsen deles den yrkesaktive befolkningen inn i tre grupper[1]: De slitne og frustrerte (31 prosent), De mestrende (51 prosent) og de som har kommet styrket ut av det (18 prosent). I gruppen med «slitne og frustrerte» finner vi flest kvinner: 35 prosent kvinner, og 29 prosent for menn.

Jo yngre kvinner, jo mer slitne og frustrerte: Blant kvinner i aldersgruppen 30-44 øker andelen til 42 prosent, og til hele 44 prosent blant dem under 30.

- Dette er nedstemmende, og det er ingen tvil om at kvinner, spesielt de yngre, har tatt mye av støyten under pandemien, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge

Menn må trå til hjemme

Mens 26 prosent av menn oppgir at de har opplevd mer stress, bekymringer og dårligere livskvalitet, har tilsvarende andel hos kvinner vært langt høyere, på 38 prosent. Igjen er det større utslag blant yngre kvinner: Nesten halvparten (44 prosent) mellom 30 og 44 år oppgir mer stress, bekymringer og dårligere livskvalitet, og blant dem under 30 år er tallet hele 54 prosent.

- Dessverre ser vi at pandemien har skjøvet likestillingen tilbake både i yrkeslivet og på hjemmebane, og det bekymrer meg. Den som har trådt til for å få familielogistikk, hjemmeskole og andre oppgaver til å rulle under pandemien, er i stor grad mor. Nå må menn ta mer ansvar og trå til hjemme. Men det er også kvinners ansvar å utfordre, stille krav og slippe til menn. Dette er min oppfordring på Kvinnedagen, sier Bolstad.

Mer stress, bekymringer og dårligere livskvalitet

Nesten en av tre har opplevd generelt høyere arbeidsbelastning under korona, sett under ett. Men ser man på tallene for kvinner under 30 år, er tallet høyere: 38 prosent. For kvinner mellom 30-44 år sier hele 46 prosent at de har opplevd generelt høyere arbeidsbelastning.

Bransjer med stort og langvarig press på bemanning, høy smitterisiko, ingen mulighet for hjemmekontor og mangel på fleksibilitet har ført til stor slitasje hos arbeidstakere, forklarer Harald Sørgaard Djupvik, organisasjonspsykolog i Kantar.

- Belastningen har vært spesielt stor i yrker hvor kvinner er sterkt overrepresentert. Dette er ansatte i barnehage og skolen, helsetjenester og pleie- og omsorgstjenester. Her ser vi at svært mange, fra 46 til 53 prosent, oppgir at de er slitne og frustrerte, sier Djupvik.

Om undersøkelsen:

ALX er en arbeidslivsundersøkelse designet, tolket og formidlet i samarbeid mellom Kantar og HR Norge. Dataene er hentet inn gjennom Norsk Gallup-panelet og baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år.

For kommentarer og intervjuer, kontakt:

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge
Telefon: 90666720
E-post: even.bolstad@hrnorge.no

Harald Sørgaard-Djupvik, organisasjonspsykolog i Kantar
Telefon: 91191382
E-post: harald.djupvik@kantar.com

[1] Kategoriseringen er basert på ulike slitasje-faktorer: Grad av ekstra arbeidsbelastning, opplevd stressnivå, opplevd grad av redusert autonomi, hvor mye man har jobbet på hjemmekontor eller ikke, om man har vært i fast stilling og/eller permittert hele eller deler av tiden, og om man har vært korona-smittet eller ikke.