HR Norges pris "Kunsten å lede" går til Gunvor Ulstein i Ulstein Group

Gunvor Ulstein i Ulstein Group får HR Norges pris ”Kunsten å lede”, en av norsk arbeidslivs mest høythengende anerkjennelser for godt lederskap. Tildelingen ble annonsert under konferansen PersonalForum i Tønsberg 20-22. november.

Gunvor Ulstein er konsernsjef i Ulstein Group ASA og administrerende direktør i Ulstein Shipping AS, og har personlig og gjennom sin lederstil spilt en betydelig rolle i utvikling og omstilling av norsk industri.

Nå har 44-åringen blitt tildelt HR Norges gjeveste individuelle pris, den høythengende "Kunsten å lede".

Juryleder for HR Norges pris Kunsten å lede er Trude Husebø, til daglig HR-direktør i Skuld. Husebø er imponert over hva den industrielle topplederen fra Sunnmøre har fått til.

"Gunvor Ulstein er i toppklasse blant ledere i Norge. Hun har snudd opp ned på en virksomhet av stor betydning og med lange tradisjoner og gjort den konkurransedyktig på verdensmarkedet. Hun tar ansvar for lokalsamfunnet i Ulstein og andre bedrifter i omgivelsene på en måte som man tidligere så hos de gamle lederhøvdingene."

"Vi er takksame og audmjuke for at konsernsjef Gunvor Ulstein i Ulstein Group er tildelt HR Norge si utmerking 'Kunsten å Lede'", skriver Ulstein Group i en uttalelse.

"Etter at siviløkonomen Gunvor tok over leiarrolla i Ulstein som 29-åring i 1999, har ho vist seg som ein tydeleg, open og uredd leiar. Det har vore naudsynt med endringar og omstruktureringar undervegs, samtidig med at bedrifta har satsa offensivt på innovative løysingar innan skipsbygging, skipsdesign og kraft- og kontrolløysingar. Gunvor held ei open dør for medarbeidarane til å kome med innspel, og gir all honnør til dei for at Ulstein oppnår gode resultat. Gunvor er aktiv i arbeidet med å få betre rammevilkår for heile den maritime industrien, og har eit glødande engasjement for saker som ho ser på som viktige for næringslivet."

Begrunnelse for Kunsten å lede 2013

HR Norge begrunner tildelingen av Kunsten å lede til konsernsjef Gunvor Ulstein slik:

"Allerede 29 år gammel overtok hun ledelsen av hjørnesteinsbedriften i Ulsteinvik, som i dag representerer en bauta i norsk verftsindustri.I sin ledelse av virksomheten har hun vært tydelig, åpen og uredd og har vist at mot og tilstrekkelig grad av risikovillighet betyr mye for å lykkes. Under hennes ledelse har Ulstein Group satset sterkt på innovasjon og er blitt en innflytelsesrik leverandør av nyskapende design til skipsverft over hele verden. Da Gunvor Ulstein tok over, ble deler av tradisjonsbedriften solgt ut, men inntekter fra salget ble pløyet inn i ny virksomhet. Derfor er Ulsteinvik livskraftig som aldri før.

Blant norske ingeniører, konstruktører og teknologer er Gunvor Ulstein spesielt høyt verdsatt. Hun berømmes for evnen til å inspirere og utfordre, og å skape nye muligheter innenfor et felt der Norge en periode sakket akterut, men nå er tilbake i den globale toppklassen. Nærmere 70 skip med den karakteristiske baugformen ULSTEIN X-Bow finnes i havner eller seiler over hele verden. Skipene er i seg selv symboler på hva en leder kan få til.

Selv legger hun særlig vekt på å ha et arbeidsliv der det er kort vei mellom ledelse og ansatte. Det gjør at vi lettere får tilgang til alles ideer, sier hun. Å drive virksomhet på et lite sted medfører også en ekstra nærhet til ansatte. Gunvor holder en åpen dør for medarbeidere og gir all honnør til de ansatte for at ULSTEIN har oppnådd slik suksess. Det har vært sagt at hun tar ansvar på en måte som man tidligere bare så blant de gamle lederhøvdingene.

På Sunnmøre, i geografisk nærhet til Ulstein Group, ligger en rekke andre virksomheter som driver beslektet aktivitet. Nærheten gjør at de kan håndtere store prosjekter i fellesskap som hver enkelt av dem ikke kunne løfte alene. Gunvor Ulstein har vært en pådriver for å øke de effektene som fremkommer innenfor en livskraftig, regional klynge.

Ord som ansvarlighet og bredde karakteriserer dagens prisvinner. Hun tar regionalt, nasjonalt og internasjonalt ansvar. Hun har sittet i en rekke betydningsfulle utvalg og styrer, som for eksempel i Næringsdepartementet, Norges Bank, Eksportfinans, NHO og DNV. Hun har et glødende engasjement for saker som hun ser som viktige for næringslivet, og er sterkt aktiv i arbeid med å bedre rammevilkår for den maritime industrien. Hun brenner for det tekniske fagmiljøet, så vel som sitt eget nærmiljø og lokalsamfunn.

Vi er stolte over å kunne gi prisen Kunsten å Lede 2013 til Gunvor Ulstein, en toppleder fremfor noen - en moderne lederhøvding.

100 turbulente år

I 2017 feirer Ulstein Group 100 år. Ulstein mek. Verksted ble startet av Martin Ulstein i 1917. I dag drives selskapet av hans barnebarn, med Gunvor Ulstein som konsernsjef og broren Tore Ulstein som visekonsernsjef. Tore Ulstein, som også er president i NHO, er også styreleder i Ulstein Group ASA.

Gunvor Ulstein tok over i 1999 etter at hoveddelen av konsernet var blitt solgt. Det var britiske Vickers som overtok. Vickers selv ble kort tid etter solgt til Rolls Royce. Alle de "gamle" delene av Ulstein-konsernet er derfor en del av det britiske konsernet Rolls Royce.

Det som ble igjen var skipsbyggingsdivisjonen, en samling selskap verdsatt til ca 100 millioner kroner. Gunvor Ulstein overtok sjefsstolen med broren Tore Ulstein som makker. Konsernet er igjen en rendyrket familiebedrift hvor mer enn 98 prosent av aksjene eies av folk med Ulstein som etternavn.

De første fem årene var tøffe, med store omstillinger av norsk verftsindustri. Gunvor Ulstein måtte redusere virksomheten med flere hundre ansatte. Til tross for de vanskelige tidene valgte virksomheten å investere i modernisering, og etter å ha brukt bortimot en kvart milliard fremsto Ulstein som en konkurransedyktig aktør i markedet.

"Vi er en del av en syklisk bransje, og vet at det kommer både hektiske perioder og perioder der det er stille. Nøkkelen til å lykkes i en bransje med store opp- og nedturer er å kunne ta kostnadene opp og ned parallelt med svingningene. Samtidig stiller det store krav til vår evne til å være innovative, og det er viktig å tørre og ta tilstrekkelig grad av risiko. Vi satser for eksempel mye på utvikling av nye design og vi har hittil solgt 100 skipsdesign for bygging ved ulike verft verden over, deriblant ca 70 med den karakteristiske baugformen ULSTEIN X-Bow». 38 har vi bygd ved vårt eget verft, resten har vi bygd ved andre verft globalt", sier Gunvor Ulstein.

Nærhetsledelse

Det å drive virksomhet på et lite sted gir nærhet til ansatte.

"Vi har barn i samme barnehage, møtes på butikken og er med i de samme fritidsaktivitetene. Det at vi er en del av et lokalmiljø og kjenner hverandre og gjør at vi føler et ekstra ansvar for å finne gode løsninger i utfordrende tider."

Likevel har også Ulstein-konsernet i tøffe perioder benyttet utenlandsk arbeidskraft, samtidig som lokale arbeidstakere gikk ledig.

"Det er tøffe valg. Men vi har et ansvar for å sikre bedriften. Det nytter ikke å være redd for støy om man er sikker på at man tar de riktige beslutningene."

Om "Kunsten å lede"

Medlemsorganisasjonen HR Norge deler ut Kunsten å lede til en leder som over tid har utvist særskilt godt lederskap og nådd mål på en måte som samsvarer med gode ledelsesprinsipper. Dette innebærer blant annet samspill mellom forretningsmessige og organisatoriske prosesser, forankring i sunne verdier og med basis i et positivt menneskesyn.

Priskomiteen oppnevnes av HR Norges styre og består av tidligere konsernsjef i Veidekke Terje Venold, direktør i Kulturrådet Anne Aasheim, Tove Selnes HR-direktør i Opera, fjorårets vinner av Kunsten å Lede, Øivind Christoffersen, og HR-direktør i Skuld, Trude Husebø, som er priskomitéens leder.

Kunsten å lede er en av tre årlige priser HR Norge deler ut. De andre to er HR Prisen og Kompetanseprisen.

Bilder

Bilder kan lastes ned her:

[wpfilebase tag=list id=26 tpl=data-table pagenav=1 /]

Video

Her er videoen fra prisutdelingen:

[youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=jIN-pA8JvJk]