HR Norges Lederpris 2018 til Karl Johnny «Kalle» Hersvik, administrerende direktør i Aker BP

Fornebu 8. november 2018: Prisvinneren står frem som en leder som lytter og hele tiden søker kunnskap om hvordan selskapet kan bli en bedre arbeidsgiver og gjennom det også bedre sitt omdømme.

Karl Johnny Hersvik toppbanner 3

Prisvinneren beskrives som en leder som viser mye energi og entusiasme. Han er en uredd, usnobbete og jordnær leder som ser og verdsetter medarbeidere på alle nivå i organisasjonen. Som leder setter han retning, er løsningsorientert og inspirerer de han møter. Han har integritet og er en tydelig leder som lytter. Dette har bidratt til å gi høy anerkjennelse hos egne ansatte, samarbeidspartnere, fagforeninger, eiere og myndigheter.

Prisvinneren har forståelse for at selskapet han leder er en del av et større hele, og at det større hele er avgjørende for selskapets suksess. Han har vært en pådriver for hele leverandørindustrien, i hele spekteret fra hvordan man skal møte fremtidens klimautfordringer - til fokus på gjennomføring av digitalisering og læring.

Prisvinneren forstår at suksess forutsetter at egne ansatte, leverandøransatte og dem som jobber på Aker BP sine prosjekter og installasjoner er - og må utvikles som - «one team». Slik kombinerer han noe av det beste fra norske industritradisjoner med internasjonal kompetanse. Han forstår hva som skal til for å få fremtidens mer «smidige» organisasjonsformer til å bli en suksess – ikke bare for virksomheten, men også for den enkelte og samfunnet den er en del av – og han lykkes med å få det til.

Prisvinneren står frem som en leder som lytter og hele tiden søker kunnskap om hvordan selskapet kan bli en bedre arbeidsgiver og gjennom det også bedre sitt omdømme. Og han lykkes. Da selskapet tidligere i år utlyste 60 stillinger fikk de hele 5000 søkere.

Etter den store fusjonen i juni 2016 har selskapet doblet sin produksjon og mer enn tredoblet sin markedsverdi på Oslo Børs. Selskapet er i dag det fjerde største på børsen. Aker BP gir tilbake til samfunnet gjennom betydelig skatteinngang og tilbyr egne medarbeidere så vel som leverandøransatte spennende og attraktive arbeidsplasser.

Og vinneren av HR Norges Lederpris 2018 er Karl Johnny «Kalle» Hersvik, administrerende direktør i Aker BP!

HR Norges Lederpris

HR Norges Lederpris er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. Den deles ut til en leder som over tid har utvist særskilt godt lederskap og nådd mål på en måte som samsvarer med gode ledelsesprinsipper. Dette innebærer blant annet samspill mellom forretningsmessige og organisatoriske prosesser, forankring i sunne verdier og med basis i et positivt menneskesyn.

Priskomiteen ser blant annet etter:

  • Om lederen har nådd resultater gjennom god HR.
  • Om lederen har gjort noe helt spesielt eller nyskapende.
  • Om lederen har synliggjort seg i virksomhetens kultur og verdier.
  • Om lederen har kommunisert et positivt menneskesyn.

Priskomité:

  • Tor Arnesen, styreleder og tidligere administrerende direktør i Norske Shell
  • Ingar Skaug, tidligere konsernsjef Wilh. Wilhelmsen
  • Tove Selnes, HR direktør i Storebrand
  • Håvard Berntzen, leder produktområde kompetansetilbud, HR Norge

Se tidligere prisvinnere her.

Kontaktpersoner

Ole Johan Faret, e-post: ole-johan.faret@akerbp.com tlf. 40 22 42 17
Anne Lian, e.post Anne.Lian@hrnorge.no tlf. 93 46 48 03

Om HR Norge

HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen for profesjonelle HR-folk og virksomheter som er opptatt av å jobbe målrettet og seriøst med personal, organisasjon, ledelses- og kompetanseutvikling. Det er en ideell medlemsorganisasjon med historiske røtter tilbake til 1958, og har medlemmer fra både privat og offentlig sektor.

Organisasjonens viktigste oppgave er å tilby kompetanse og nettverk om HR og ledelse gjennom rådgivning, kurs, konferanser, nettverk og medlemsmøter, samt å gi oppdaterte nyheter og bakgrunnsinformasjon om utviklingen innen faget.

HR Norge er en aktiv deltager i samfunnsdebatten, setter dagsorden og introduserer nyheter og trender innen HR-området. Vi er en del av flere internasjonale nettverk og samarbeider tett med internasjonale HR-miljøer. Gjennom dette henter vi inn og formidler forskningsresultater og praktisk kunnskap fra Europa og resten av verden.