HR Norges Lederpris 2017 til Marianne Andreassen, Statens lånekasse for utdanning

Oslo, 15. september 2017 - Hva skal til for å gjøre Norge konkurransedyktig i en digitalisert, global virkelighet? Et av svarene er en sterk, endringsvillig og fremtidsrettet offentlig sektor. HR Norge gir i år den høyt hengende HR Norges Lederpris til toppleder for Statens lånekasse for Utdanning, Marianne Andreassen.

Marianne andreassen oppslag

«Det er med stor ydmykhet jeg tar imot denne viktige utmerkelsen fra HR Norge», sier administrerende direktør Marianne Andreassen i Statens lånekasse for utdanning. «Som alle andre må også Lånekassen tilpasse seg en ny virkelighet hvor kundene betjenes enklere og raskere gjennom digitalisering og der arbeidsoppgaver automatiseres. I en slik prosess er lederskap krevende, og det gjør det enda mer gledelig å få en slik utmerkelse», sier hun.

HR Norges Lederpris er blitt delt ut siden 1989, og er blitt en institusjon i norsk arbeidsliv. Blant tidligere vinnere finner vi sterke og kjente personligheter som Bjørn Kjos, Marit Breivik, Idar Kreutzer, Inger Ellen Nicolaisen, Hanne Tømta og Jan Vincents Johannessen.

Prisvinner Marianne Andreassen har som toppleder i Lånekassen holdt et høyt tempo i gjennomføringen av moderniseringen av virksomheten. Målet har vært å bedre kundeopplevelsen, og resultatene viser at Lånekassen har oppnådd høy tillit og tilfredshet. Det har vært krevende og utfordrende for organisasjonen. Lånekassen fortsetter sitt høye tempo med endring og utvikling for å være i forkant med å ta nye muligheter.

«Hun er en leder med stor gjennomføringskraft, klart blikk og motet til å ‘stå løpet ut’», sier juryleder Trude S. Husebø, til daglig HR-direktør i Skuld. «Hun har vist at det er mulig å være innovativ i en sektor hvor rammene settes av politikere på Stortinget og er dyktig til å spille på lag med det politiske systemet.»

«Det er i endringsprosesser godt lederskap virkelig kommer til sin rett», sier jurymedlem Ingar Skaug, tidligere konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen, nå forfatter, foredragsholder og internasjonalt anerkjent ekspert på ledelse. «Marianne Andreassen har greid å forankre behovet for endringer både i den politiske ledelsen og i organisasjonen, og det er et godt og tillitsfullt samarbeidsklima i Lånekassen til tross for at endringene har gitt følbare konsekvenser både på arbeidsplasser og arbeidsoppgaver», sier han.

I dag er Lånekassen blitt en rollemodell for andre statlige virksomheter, og over 70 prosent av søknadene skjer nå helmaskinelt. Alle medarbeidere har nylig deltatt i utprøvingen av kunstig intelligens.

«Offentlig sektor har store utfordringer med effektivisering og digitalisering», sier jurymedlem Vibeke Hammer Madsen, til daglig administrerende direktør i Virke. «Lånekassen er et av unntakene. Virksomheten fremstår som fremoverlent og dynamisk, i skarp kontrast til det bildet som ofte tegnes av offentlige, byråkratiske organisasjoner. Øverste leder setter agendaen, og Marianne Andreassen har gjort det på en forbilledlig måte», sier hun.

HR Norges Lederpris

HR Norges Lederpris er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. Den deles ut til en leder som over tid har utvist særskilt godt lederskap og nådd mål på en måte som samsvarer med gode ledelsesprinsipper. Dette innebærer blant annet samspill mellom forretningsmessige og organisatoriske prosesser, forankring i sunne verdier og med basis i et positivt menneskesyn.

Priskomiteen ser blant annet etter:

 • Om lederen har nådd resultater gjennom god HR.
 • Om lederen har gjort noe helt spesielt eller nyskapende.
 • Om lederen har synliggjort seg i virksomhetens kultur og verdier.
 • Om lederen har kommunisert et positivt menneskesyn.

Priskomité:

 • Trude S. Husebø, HR-direktør i Skuld og styremedlem i HR Norge
 • Vibeke H. Madsen, adm. dir. i Hovedorganisasjonen Virke
 • Ingar Skaug, tidligere konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen
 • Håvard Berntzen, leder produktområde kompetansetilbud, HR Norge

Om årets prisvinner

Marianne Andreassen (56) er administrerende direktør i Statens lånekasse for utdanning side november 2012. Hun har tidligere blant annet vært konserndirektør i SpareBank 1 Gruppen og direktør i Direktoratet for økonomistyring. Hun er opprinnelig fra Harstad og har utdannelse som samfunnsøkonom.

Vinnere av HR Norges Lederpris:

 • 2017 Marianne Andreassen
 • 2016 Per Bleikelia
 • 2015 Hanne Tømta
 • 2014 Kai Henriksen
 • 2013 Gunvor Ulstein
 • 2012 Øivind Christoffersen
 • 2011 Erik Kjeldstadli
 • 2010 Hanne Refsholt
 • 2009 Bjørn Kjos
 • 2008 Marit Breivik
 • 2007 Terje Venold
 • 2006 Idar Kreutzer
 • 2005 Morten Aas
 • 2004 Helen Bjørnøy
 • 2003 Hallstein Mørk
 • 2002 Bjarne Riis Strøm
 • 2001 Ingrid Ihme
 • 2000 Inger Ellen Nicolaisen
 • 1999 Ingebrigt Jensen
 • 1998 Rosemari Köhn
 • 1997 Yngve Hågensen
 • 1996 Fatma Bhanji Jynge
 • 1989 Arild Hansen
 • 1995 Even Pellerud
 • 1994 Erling Stordahl
 • 1993 Jan Vincent Johannessen
 • 1992 Aage Müller-Nilssen
 • 1991 Brit Valderhaug Tyrholm

Kontaktpersoner

Om HR Norge

HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen for profesjonelle HR-folk og virksomheter som er opptatt av å jobbe målrettet og seriøst med personal, organisasjon, ledelses- og kompetanseutvikling. Det er en ideell medlemsorganisasjon med historiske røtter tilbake til 1958, og har ca 3.000 individuelle- og virksomhetsmedlemmer fra privat og offentlig sektor.

Organisasjonens viktigste oppgave er å tilby kompetanse og nettverk om HR og ledelse gjennom rådgivning, kurs, konferanser, nettverk og medlemsmøter, samt å gi oppdaterte nyheter og bakgrunnsinformasjon om utviklingen innen faget.

HR Norge er en aktiv deltager i samfunnsdebatten, setter dagsorden og introduserer nyheter og trender innen HR-området. Vi er en del av flere internasjonale nettverk og samarbeider tett med internasjonale HR-miljøer. Gjennom dette henter vi inn og formidler forskningsresultater og praktisk kunnskap fra Europa og resten av verden.

Marianne 1
Marianne Andreassen, adm dir i Statens lånekasse for utdanning og vinner av HR Norges Lederpris 2017.
Trude husebo 1800x1200 1024x682
Trude Husebø, juryleder og styremedlem i HR Norge. Til daglig HR-direktør i Skuld.
Ingar S Kaug lederprisjury
Ingar Skaug, jurymedlem, tidl. konserndirektør i Wilh. Wilhelmsen, nå internasjonalt anerkjent ledelsesekspert og forfatter.
Vibeke 2 2015
Vibeke Hammer Madsen, jurymedlem, til daglig adm dir i Hovedorganisasjonen Virke.
Håvard Berntzen2 liten
Håvard Berntzen, jurymedlem, til daglig leder produktområde kompetansetilbud i HR Norge.
Even Bolstad medium
Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.