HR Norges Lederpris 2015 er tildelt Hanne Tømta, teatersjef på Nationaltheatret

Hanne Tømta kom til Nationaltheatret i 2009 og er i dag en av de mest markante ledere i norsk kulturliv. Tømta får prisen for utøvelse av godt lederskap og organisatorisk fornyelse, parallelt med at hun høster kunstneriske seire som teatersjef og regissør. Nationaltheatrets besøkstall er økende og Tømta fører videre en kulturinstitusjon av internasjonal betydning, med forestillinger som sprenger grenser.

Å lede en virksomhet som Nationaltheatret er krevende. Det handler om mer enn økonomiske resultater, markedsaktiviteter og personaloppfølging. Et teater drives av skapertrang og kunstnerisk integritet, noe som kan gi grobunn for utfordringer og spenninger, gjennom det at et stort antall yrkesgrupper skal fungere sammen i et komplekst og kreativt samspill. Tømta mestrer dette og har en lederstil som er åpen og inkluderende. Hun er innovativ og nytenkende og benytter den autoriteten som ligger i stillingen på en positiv måte. Hun er meget synlig og har stor gjennomføringskraft.

Nationaltheatret har under Tømtas ledelse styrket sine bånd mot næringslivet og i større grad vendt seg aktivt ut mot omverden ved å invitere til offentlige premierefester og involverende diskusjoner både før og etter forestillinger. Dette bidrar positivt til teaterets omdømme.

Hanne Tømta er utdannet instruktør fra St. Petersburgs statlige teaterakademi (1992-98). Hun har tidligere vært teatersjef ved Rogaland Teater fra 2005 – 2008. Hun ble i 2008 tildelt Stavanger Aftenblads kulturpris. Tømta ble ansatt ved Nationaltheatret i 2009. Stillingen er på åremål og hun ble gjenvalgt av et enstemmig styre i 2013.


Om prisen
HR Norges Lederpris er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å fremheve sammenhengen mellom godt lederskap av menneskelige ressurser og gode resultater. Prisen deles ut en gang i året og går til en norsk leder som har utøvet ledelseskunsten innen personalfeltet.

Priskomité:
Trude S. Husebø, HR Direktør, Skuld og styremedlem i HR Norge
Anne Aasheim, Direktør, Kulturrådet
Terje Venold, tidligere Konsernsjef i Veidekke
Øivind Christoffersen, Spesialrådgiver (tidligere direktør i Statsbygg)

Les juryens begrunnelse her.

Les mer om kriteriene for prisen og tidligere vinnere her.

Om HR Norge
HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen for profesjonelle HR-folk og virksomheter som er opptatt av å jobbe målrettet og seriøst med personal, organisasjon, ledelses- og kompetanseutvikling. Det er en ideell medlemsorganisasjon med historiske røtter tilbake til 1958, og har ca. 3.000 individuelle og virksomhetsmedlemmer fra privat og offentlig sektor.

Du kan høre Hanne Tømta snakke om sitt lederskap på HR Forum 2015.