HR Norges Lederpris 2015 er tildelt Hanne Tømta, teatersjef på Nationaltheatret

Hanne Tømta kom til Nationaltheatret i 2009 og er i dag en av de mest markante ledere i norsk kulturliv. Tømta får prisen for utøvelse av godt lederskap og organisatorisk fornyelse, parallelt med at hun høster kunstneriske seire som teatersjef og regissør. Nationaltheatrets besøkstall er økende og Tømta fører videre en kulturinstitusjon av internasjonal betydning, med forestillinger som sprenger grenser.

Å lede en virksomhet som Nationaltheatret er krevende. Det handler om mer enn økonomiske resultater, markedsaktiviteter og personaloppfølging. Et teater drives av skapertrang og kunstnerisk integritet, noe som kan gi grobunn for utfordringer og spenninger, gjennom det at et stort antall yrkesgrupper skal fungere sammen i et komplekst og kreativt samspill. Tømta mestrer dette og har en lederstil som er åpen og inkluderende. Hun er innovativ og nytenkende og benytter den autoriteten som ligger i stillingen på en positiv måte. Hun er meget synlig og har stor gjennomføringskraft.

Nationaltheatret har under Tømtas ledelse styrket sine bånd mot næringslivet og i større grad vendt seg aktivt ut mot omverden ved å invitere til offentlige premierefester og involverende diskusjoner både før og etter forestillinger. Dette bidrar positivt til teaterets omdømme.

Hanne Tømta er utdannet instruktør fra St. Petersburgs statlige teaterakademi (1992-98). Hun har tidligere vært teatersjef ved Rogaland Teater fra 2005 – 2008. Hun ble i 2008 tildelt Stavanger Aftenblads kulturpris. Tømta ble ansatt ved Nationaltheatret i 2009. Stillingen er på åremål og hun ble gjenvalgt av et enstemmig styre i 2013.


Om prisen
HR Norges Lederpris er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å fremheve sammenhengen mellom godt lederskap av menneskelige ressurser og gode resultater. Prisen deles ut en gang i året og går til en norsk leder som har utøvet ledelseskunsten innen personalfeltet.

Priskomité:
Trude S. Husebø, HR Direktør, Skuld og styremedlem i HR Norge
Anne Aasheim, Direktør, Kulturrådet
Terje Venold, tidligere Konsernsjef i Veidekke
Øivind Christoffersen, Spesialrådgiver (tidligere direktør i Statsbygg)

Les juryens begrunnelse her.
Vinneren av HR Norges Lederpris er blant de mest markante ledere i norsk kulturliv. Som regissør og teatersjef høster hun stadig nye kunstneriske seire. Hun utøver et fremragende organisatorisk lederskap. Nationaltheatrets besøkstall er økende. En kulturinstitusjon av internasjonal betydning føres videre, med forestillinger som sprenger grenser samtidig som det skjer en dyp organisatorisk fornyelse.

Ledelse av en virksomhet som Nationaltheatret er krevende, langt utover det antall ansatte eller økonomiske utfordringer skulle tilsi. De idealene som teateret og dets utøvere drives av, er annerledes enn i mange andre organisasjoner. På teateret går skapertrang og behov for kunstnerisk integritet nesten alltid foran - noe som gir flere konflikter og mer spenning enn ellers i arbeidslivet. Et stort antall fag og yrkesgrupper fungerer sammen i komplekst samspill. Produksjonen foregår i et mylder av parallelle prosjekter innenfor en tradisjonstung, intens og til tider krevende bedriftskultur. I dette spenningsfeltet har Hanne Tømta tatt grep som skaper endring og fornyelse. Hun har en stil som er åpen og inkluderende, samtidig som hun er meget synlig og har stor gjennomføringskraft. Hun bruker den autoriteten som stillingen gir. For å diskutere felles problemstillinger, det være seg på administrativt, teknisk eller kunstnerisk område, er det etablert en møtedag. I løpet av dagen kan endringer bli implementert gjennom åpen diskusjon, noe som også bidrar til å skape samhold og lagånd. De mindre synlige bidragsyterne i teatret blir trukket frem, noe som bidrar til god tillit og handlingsrom for alle.

Som teatersjef er hun innovativ og nytenkende. Hun har vært en pådriver for revisjon av selve teaterproduksjonen og produsentrollen. Med formål å fremme ny norsk dramatikk er det i to påfølgende perioder ansatt egen husdramatiker. Ansettelse av tre yngre instruktører tjener liknende formål. Gjennom utstrakt samarbeid med frie teatergrupper og yngre kunstnere bidrar Tømta med en arena for de unge stemmene. Internasjonale satsning med flere dristige valg av samarbeidspartnere som for eksempel gjennom ICON – International Contemporary Stage Programme - viser seg også å gi klare resultater.

Under Tømtas ledelse har teateret vendt seg mer aktivt ut mot omverden. Teatersjefen inviterer til offentlige premierefester og involverende diskusjoner før og etter forestillinger. Aktivitet i ulike samarbeidsfora styrker teatrets bånd til næringslivet.

Et arbeidsklima med høy temperatur og kreativt kunstnerskap krever en annen type lederskap enn andre steder. Utfordringen er å styre eller regissere frem et mest mulig produktivt felleskap. Hanne Tømta har synliggjort at hun kan dette, i lengre tid og på fler enn ett teater. Hun er et forbilde - som leder, teatersjef og regissør.

Om HR Norge
HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen for profesjonelle HR-folk og virksomheter som er opptatt av å jobbe målrettet og seriøst med personal, organisasjon, ledelses- og kompetanseutvikling. Det er en ideell medlemsorganisasjon med historiske røtter tilbake til 1958, og har ca. 3.000 individuelle og virksomhetsmedlemmer fra privat og offentlig sektor.

Du kan høre Hanne Tømta snakke om sitt lederskap på HR Forum 2015.