HR Norges hederspris på årsmøtet går til…

Professor Morten T Hansen tildeles HR Prisen for fremragende formidling og forskning som har stor teoretisk og praktisk relevans for HR. Hvem er han, hva har han gjort og hva har priskomiteen lagt vekt på?

Morten T Hansen tilhører det lauget av foredragsholdere som reiser verden rundt, fra oppdrag til oppdrag, konferanse til konferanse og snakker om organisasjon og ledelse. Nest uke er intet unntak, men vi har klart å fange ham samtidig med årsmøtet. Han gir ett kort prisvinner foredrag og mottar utmerkelsen fra HR Norges styreleder i direkteoverført dialog, fra et studio London.

Arbeidsjern

Han påbegynte sin utdannelse i 20 års alderen i utlandet. Siden, over en periode på 25 år, har han bygget seg opp internasjonalt gjennom langsiktig, målbevisst og utvilsomt sterkt tålmodighetskrevende forskning. Han sitter nå i to prestisjetunge professorstillinger på University of Berkeley i California og INSEAD i Frankrike. Han har i mange år samarbeidet nært med Jim Collins som skrev boken From Good to Great. Hansen er med forfatter på Collins siste bok som kom i fjor høst med tittel Great by Choice.

Collaboration

Boken som for alvor bidro til å gjøre han kjent er utgitt på Harvard Business Press og med tittel: Collaboration: How Leaders Avoid the Traps, Create Unity, and Reap Big Results. Den vektlegger temaer som organisasjonskultur, gir eksempler på gode praktiske løsninger og omtaler mange eksempler fra typiske virksomheter.

Hansen innleder boken med å omtale noen årsaker til hvorfor man ikke klarer å samarbeide. Noen miljøer egner seg ikke, de er hostile territory, sier han. Men man kan også lett overdrive samarbeidstiltakene, man kan overdrive forventninger eller underbudsjetterer kostnadene. Han påpeker også på hvor lett det er å diagnostisere seg frem til dårlige løsninger.

Dette kan unngås, sier han, ved hjelp av «disciplined collaboration». Med det mener han at ledelsen må fatte beslutninger om når samarbeid egner seg eller når det ikke passer. Dessuten må ledere påvirke medarbeidernes vilje og evner til å mestre samarbeidet.

Fordelene ved samarbeid er mange. Innovasjon, mersalg, kostnadsreduksjoner og effektivitet. Tre barrierer er spesielt vanlig: det-passer-ikke-her-syndromet, gruppetenkning, vanskeligheter med å finne riktige folk og å få fristilt for samarbeid når det er nødvendig.

T formet ledelse

Det er mulig å sette inn enda flere mottiltak, ett av de viktigst er det såkalte T-formede lederskapet. Mange av bokens sider er viet nettopp dette, hvordan man kan utvikle seg til å bli en leder som skaper samarbeid. – Vårt inntrykk er at Hansens Collaboration i særlig grad omhandler det vi ville kunne kalle stor-skala-prosjekter-på-tvers. Det er i mindre grad snakk om nære team og tradisjonelt gruppearbeid.

HR?

Det er hevdet at Hansen ikke har HR perspektivet som det mest sentrale.

– Er han ikke mest opptatt av temaer for toppledelsen og lite av det som skjer lenger ut på mellomledernivå? er et spørsmål som har kommet opp.

– Har man et snevert syn på HR, kan det nok være riktig, sier han når vi spør. – Men hvis HR er sett på som organisasjon og ledelse og talent management, så er jeg midt i blinken for det, er svaret videre. – Min PhD fra Stanford er i organization behavior (organisasjon & ledelse). Kapittelet T-shaped Management i «Collaboration» handler om kompetansekrav, forfremmelsekrav, bonus-kriterier, talent-utvikling (exec coaching) så helt klart, jeg synes jo også det er midt i blinken. En av artiklene mine i Harvard Business Review i 2011 heter «Are You A Collaborative Leader?». Det går på leder-kvaliteter uavhengig av nivå. Sånne eksempler vil du finne mange av.

– Du jobber i store internasjonale selskaper, hvem har du mest med å gjøre der?

– Ja, der også – i tillegg til CEO og CIO – er som regel head of HR den nærmeste kontaktpersonen. Jeg håper jo alle kan se hvor viktig og relevant HR er for det jeg arbeider med.

Juryen har sett det. I begrunnelsen for tildelingen, sier de det slik:

– HR Prisen 2012 tildeles professor Morten T. Hansen for fremragende forskning innen fagfeltet og god formidling av nye perspektiver innen ledelse og organisatorisk samarbeid. Hansens studier bidrar til teori bygging på feltet samtidig som de har direkte praktisk relevans både for bedriftsledere og HR.

Juryen har bestått av Anita Sandberg, Halstein Mørk, Jens R. Jensen og Hålvard Berntzen. Les hele deres begrunnelse her.