HR Norges Ærespris til Tor Arnesen, styreleder og tidligere administrerende direktør i Norske Shell

Dette er en pris som ikke har faste kriterier og må ikke nødvendigvis deles ut hvert år, men deles ut når HR Norge sitt styre finner gode kandidater som bør hedres for særlig fortjenestefullt arbeid innenfor det som er HR Norge sitt faglige område.

I år har vi en slik verdig kandidat – Tor Arnesen, styreleder og tidligere administrerende direktør i Norske Shell.

Det blir sagt om årets vinner at han har gjort en forskjell. Ved sin atferd har han tilført en varme i lederskapet; nasjonalt så vel som internasjonalt og på den måten påvirket kulturen i selskapet. Han beskrives som enormt drivende og med en ukuelig optimisme, flink til å håndtere spenninger og gi de tøffe tilbakemeldingene. Nettopp da, når målfokus og krav er så klare, får lederskapet så mye større effekt når den enkelte samtidig føler seg tatt vare på. «Gi aldri opp» og tydelig fokus på forretningsmessige mål går hånd i hånd med troverdighet om gode intensjoner i bunn og at han reelt vil deg som medarbeider og kollega vel. Alle mennesker har verdi. Ingen er bare midler for å nå et mål.