HR Norge Rogaland ny arena for ledelse og human resources

Rogaland Personalforum (RPF) og HR Norge går sammen og etablerer HR Norge Rogaland. Med det har regionen fått en ny spennende arena for alle som jobber med ledelse, HR eller kompetanseutvikling.

Ingen er gitt å forstå alt alene, og svært få av oss vet alt vi ønsker å vite. Kunnskapen er likevel tilgjengelig for den som vet å knytte allianser og dra nytte av den erfaringen andre sitter med, sier Hilde Kristoffersen, HR direktør i Soiltech AS , nestleder i RPF og en drivende kraft bak det som nå blir til HR Norge Rogaland. HR Norge Rogaland vil som RPF fortsatt ha hovedfokus på å møtes fysisk og knytte nettverk. Men i tillegg vil vi nå kunne trekke på ressurser fra HR Norge sentralt og vi får mulighet til å samarbeide med andre regionforeninger. Digitaliseringen og nye måter å jobbe på fører i større og større grad til at de fysiske grensene hviskes ut og at mye av vår kompetanseheving, støtte og læring skjer via web. Her har HR Norge allerede etablerte digitale løsninger, kunnskapsarenaer og rådgivning som våre medlemmer kan nyte godt av.

Rogaland er den regionen i Norge, ved siden av Oslo, som har flest hovedkontorfunksjoner. Mye av de impulsene vi har fått innenfor ledelse og HR de siste årene har kommet gjennom olje- og gassektoren, og regionen står for en betydelig del av verdiskapingen i Norge. Det er derfor viktig for HR Norge å kunne hente impulser og levere enda mer nytte til de medlemmene vi har i regionen, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad. Rett nok går stadig mer digitalt, og det visker ut geografiske grenser. Men det å møtes fysisk, knytte nettverk og få kompetansepåfyll ansikt-til-ansikt med personer som jobber med samme utfordringer er viktig. Derfor er det å etablere regionale kraftsentra en viktig strategisk satsing – først i Bergen, nå i Stavanger og senere i måneden i Nordvest. Flinke folk med gode ledere skaper sunn kultur, sterke organisasjoner, høye prestasjoner og godt resultat. Nettopp der er mye av selve kjernen i HR. Dette har gjennom alle år vært fokuset både til RPF og HR Norge. Vi har mange felles medlemmer og begge organisasjonene hadde ambisjoner om vekst i Rogaland. Det å samle kreftene og slå seg sammen er derfor en helt naturlig konsekvens, RPF har vært et velfungerende nettverk hvor styret nå blir kjernen i HR Norge Rogaland, sier Bolstad.

Både RPF og HR Norge har mange medlemmer i Rogaland. Med denne kan regionen i enda større grad sette dagsorden for HR Norge og dermed også den arbeidslivsagendaen i Norge. Våre medlemmer representerer et bredt spekter av yrker i privat og offentlig sektor og vi kan være med å ytterligere styrke HR Norges leveranse utenfor hovedstaden.

Om HR Norge

HR Norge er en ideell medlemsorganisasjon og faglig ressurssenter for human resources (HR), ledelse og organisasjon i Norge. Med 3.000 bedrifts- og individuelle medlemmer er HR Norge en arena som favner de fleste store og mange små virksomheter Norge, uansett sektor. HR Norge leverer nytte til medlemmene blant annet gjennom utdanning, konferanser, møter, undersøkelser, videoer, rådgivning og samfunnspåvirkning. HR Norge regnes for Europas tredje største organisasjon av slitt slag. Organisasjonen har hovedkontor i Oslo, og etablerer nå i tillegg regionforeninger i de største norske byene. Se www.hrnorge.no for mer informasjon

Om HR Norge Rogaland

HR Norge Rogaland blir regionforening i HR Norge, med eget styre. Styret sin fremste oppgave vil være å tilby nettverk og kompetanse til virksomhetene og dem som jobber med utvikling av mennesker og organisasjoner i regionen.

Det er etablert et interimsstyret bestående av de fleste styremedlemmer fra gamle Rogaland Personalforum samt ett tidligere styremedlem i HR Norge sentralt.

  • Hilde Kristoffersen, VP HR & HSEQ Soiltech AS
  • Hilde Ringereide, tidl. HR direktør Norske Shell AS
  • Edita Vejzovic, Prosjektleder Sonans Karriere AS
  • Atle Knutsen, Senior HR rådgiver SpareBank 1 SR-Bank
  • Anders Hanasand, HR Operations Partner Halliburton
  • Camilla H Rekdal, Leder HR og OU Malthus Uniteam
  • Elisabeth Falch, Leder HR og prestasjonsutvikling Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS

Styret konstituerer seg selv.

Pressekontakter