Flere virksomheter vil øke antall ansatte

Ny undersøkelse viser at tre av ti virksomheter har planer om å øke antall ansatte de neste to-tre årene.

HRU forside 2021

I HR Norge og revisjons- og rådgivingsselskapet EY sin årlige undersøkelse blant norske virksomheter kommer det frem at flere virksomheter har planer om å øke antall ansatte innen de neste tre årene.

Om lag tre av ti virksomheter har planer om å øke antall ansatte. I offentlig sektor svarer 14 prosent at de innen tre år planlegger å ansette flere, mens hele 36 prosent i privat sektor svarer det samme. Det er i bedrifter som har mellom 250 og 1000 ansatte at rerkrutteringsbehovet er størst. Her svarer 38 prosent at de har planer om å ansette. I de største bedriftene, med mellom 1000 og 5000 ansatte svarer kun 22 prosent det samme.

Men de gode nyhetene kommer med en bismak. Det er først og fremst de som allerede har høyest kunnskapsnivå blant sine ansatte som ønsker å ansette.

- Tall fra NAV og SSB påpeker at det først og fremst er ufaglærte som har mistet jobben under koronakrisen. Det betyr at de medarbeiderne som først og fremst har blitt ledige under krisen ikke nødvendigvis matcher det behovet som oppstår. Dermed kan man gå inn i en situasjon hvor antall ubesatte jobber går opp, uten at arbeidsledigheten synker vesentlig, og at stadig flere faller utenfor arbeidslivet dersom de ikke i betydelig grad oppgraderer kompetansen sin, sier daglig leder i HR. Norge, Even Bolstad.

Mye tyder imidlertid på at virksomhetene ser utfordringen og er innstilt på å gjøre sin del for å hindre at dette skal oppstå. En tydelig tendens fra undersøkelsen er nemlig at stadig flere sier seg villig til å investere i å omskolere egne ansatte som har en kompetanse som er i ferd med å gå ut på dato.

- Dette er i utgangpunktet ofte en krevende og omfattende satsning, både for den enkelte som må mobilisere energi, tro og vilje til å satse og deretter bruke tid på å bygge kompetanse. Tilsvarende er det krevende for virksomheten som får ekstra lønn- og studiekostnader. Samtidig viser det på en fin måte at det å ansette nye medarbeidere i stedet for å satse på de man allerede har, og som med litt innsats kan inneha kompetanse virksomheten trenger, ikke er en farbar vei lenger, sier Bolstad.

Et problem i et langstrakt og spredt land som Norge, er at det kan være langt mellom der folk bor og arbeidsledighet oppstår, til der hvor virksomhetene som er på jobbjakt er lokalisert.

- En annen god nyhet fra undersøkelsen, som også kan bidra til at flere kan komme i jobb og at virksomhetene får fatt i den kompetansen de trenger, er at virksomhetene i stadig større grad søker ut over eget nærområde når de jakter kompetanse, sier Bolstad.

En av fem respondenter i undersøkelsen har rekruttert fra et større geografisk område siste år, mens en av fire planlegger å gjøre det i fremtiden. Det er først og fremst de som allerede har forsøkt å rekruttere geografisk bredt, og som dermed har høstet erfaring, som er mest villig til å gjøre dette i enda større omfang. - Mye tyder på at de som på denne måten tenker nytt i rekruttering er i ferd med å skaffe seg et lite forsprang i kampen om arbeidskraften, sier Bolstad.

Oversikt arbeidsmarked i endring

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Associate partner i EY, Bjørnar Løwe Skas, telefon: 478 81 268
Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, telefon: 906 66 720

Even Bolstad og Bjørnar Skas

Les mer - artikler med videopresentasjon av funn:
HR Undersøkelsen 2021: Kompetansestyring når samfunnet endres

HR undersøkelsen 2021: Gir norske organisasjoner lederne sine mulighet til å lykkes?

FAKTABOKS

Om undersøkelsen:
HR-undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom HR Norge og EY, og har siden 2007 løftet viktige temaer om HR og arbeidsliv i Norge.

Om oss:
HR Norge er et kompetansesenter og en medlemsorganisasjon, samt det største HR- og ledelsesfaglige nettverket i Norge. EY er en ledende global aktør innen rådgivning, revisjon, skatt og avgift og transaksjoner. Rådgivningsavdelingen har en egen enhet, People Advisory Services, som fokuserer blant annet på utvikling og forvaltning av HR.

Metode:
Undersøkelsen er gjennomført som spørreundersøkelse.
Årets undersøkelse ble gjennomført i november 2020 blant medlemmer av HR Norge. 186 respondenter besvarte undersøkelsen, som utgjør 36 % av inviterte deltagere. 76 % av respondentene har ledende roller innen HR. 72 % representerer virksomheter i privat sektor, og 19 % offentlig sektor. Utover dette tilhører respondentene virksomheter med god spredning i størrelse, internasjonale versus norske organisasjoner, bransje og kunnskapsintensivitet.