Fem råd til ledere som vurderer nedbemanning

Mange virksomheter har i disse dager behov å justere organisasjonen. Det kan for mange bety nedbemanning.

Overskriftene i norsk presse vitner om en tid der mange ledere ser seg nødt til å ty til nedbemanning for å komme seg gjennom de utfordrende tidene virksomhetene er i nå. Men historien viser at virksomheter som kutter for mye mister musklene de trenger å skyte fart når krisen blåser over. Og en krise varer vanligvis i ti måneder. Igjen og igjen, helt siden depresjonen på 30-tallet, har vi sett eksempler på at etablerte virksomheter kuttet kostnader og kvittet seg med flinke folk når motgangen treffer. Og når pilene snur, har de svekket kapasitet, og lite lojalitet som arbeidsgiver.

Her er fem råd til alle ledere som fristes til å nedbemanne:

1. Vurder alternativer

Kanskje kan du bruke krisen til å lære opp flinke folk til nye roller? Leie dem ut til andre virksomheter? Kan man få til en avtale med de ansatte om å bytte ut deler av fastlønnen med mulighet for bonus?

2. Vurder permittering

Selv om permittering alltid gjør vondt for alle, så vit at norske regler er rause, relativt sett. Husk at permittering kun kan brukes der hvor motgangen er midlertidig. Vit at permittering likevel svekker lojalitet, både til den som permitteres og dem rundt. I tillegg kan den permitterte si opp på kort varsel.

3. Kutt riktig – ta vare på folkene

Noen ganger kommer man ikke utenom å redusere antall ansatte. Må du kutte, så kutt i hvert fall riktig. Vern om kompetansen du trenger «på den andre siden».

Ta godt vare på dem som må gå. Å gi hjelp inn i ny jobb er mer verdifullt enn avlat i form av noen måneders lønn. Husk også på at måten du behandler medarbeiderne på, påvirker både dem som er igjen og hvor attraktiv arbeidsplassen er for andre i fremtiden.

4. Behandle tillitsvalgte som partner

Husk at tillitskontoen bør fylles før krisen inntreffer. Vær ærlig og transparent fra første stund, slik at de tillitsvalgte er rustet til å stå i vurderinger og beslutninger som er krevende, også for dem.

Tillitsvalgte er en del av lederskapet, uten å være en del av ledelsen. Gode tillitsvalgte kan være strålende endringsagenter. Men respekter og verdsett at de har og må ta en rolle med å utfordre.

5. Gi god informasjon – til ansatte og mellomledere

Uten informasjon fylles fort tomrom med spekulasjon. Dersom nedbemanning er aktuelt, bør ledelsen sørge for hyppig og relevant informasjon om hva som skjer til alle ansatte.

Dessuten må mellomlederne være godt involvert og informert om hva som skjer. De har det ofte tøft. De står i førstelinjen, ansikt til ansikt med ansatte som får dårlige nyheter, og mange av dem sliter med denne delen av lederrollen. Gi dem opplæring, informasjon og støtt dem underveis.

Artikkelen er bygget på en kronikk i E24

For spørsmål, kontakt:
Even Bolstad, daglig leder i HR Norge
Telefon: 90666720
E-post: even.bolstad@hrnorge.no