Blir europeisk HR-president

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, er valgt som ny president i EAPM, den europeiske paraplyorganisasjonen for HR-organisasjoner i 35 land. Organisasjonen skal sikre et bedre arbeidsliv i Europa og er et talerør for de som jobber med HR, mennesker og organisasjon.

Even Bolstad presse2

Even Bolstad blir den første norske lederen noensinne for den europeiske organisasjonen EAPM. Organisasjonen representerer om lag 250.000 mennesker i Europa som jobber med HR, mennesker og organisasjoner. EAPM har som ansvar å utvikle kunnskap og praksis som skal løfte HR-arbeidet og sikre et bedre arbeidsliv i Europa.

Under covid 19-pandemien har norske og europeiske virksomheter hatt store utfordringer med å sikre virksomhetenes interesser og samtidig ta vare på den enkelte medarbeider.

- Covid 19 representerer en helt spesiell utfordring for oss som jobber med HR og det har vært gjort en fenomenal innsats i alle europeiske land. Det har vært beintøft, også for HR, og utfordringen kommer til å vedvare i lang tid. Samtidig står vi nå foran store muligheter til å utvikle arbeidslivet. Vi tenker nytt rundt organisering av arbeidslivet, arbeidsform, kompetanseutvikling og digitalisering. Krisen representerer en unik mulighet for utvikling, ikke minst fordi det at mennesket er virksomhetens viktigste ressurs har gått fra floskel til beinhard forretningsmessig realitet, sier Bolstad.

- Det er en stor ære for HR Norge og meg selv å få denne viktige oppgaven. HR Norge har utviklet seg til en av de aller største og mest leveransedyktige og nytenkende HR-organisasjonene i Europa, og dette vervet er også en anerkjennelse av det. Jeg ser frem til et givende og lærerikt arbeid for EAPM, sier daglig leder i HR Norge og nyutnevnt president i EAPM, Even Bolstad.

Bolstad overtok rollen som president for EAPM 1. januar i år. Vervet har en varighet på tre år.
Bolstad ble i 2020 valgt inn som styremedlem i WFPMA, verdensorganisasjonen for HR.

Pressebilde kan lastes ned her

Kontaktinformasjon Even Bolstad: even.bolstad@hrnorge.no – 90666720
www.eapm.org - www.hrnorge.no