Styre og valgkomité

Bli kjent med styremedlemmene i HR Norge, og medlemmene i valgkomitéen.
Styre
Tove Selnes 2
Styreleder
Tove Selnes

Konserndirektør People, Storebrand ASA

Tom Simonsen
Nestleder
Tom Simonsen

HR-direktør, Forsvaret

Helle Portrett 2017
Styremedlem
Helle Øverbye

Stabsdirektør for mennesker og teknologi , Innovasjon Norge

Geir Haugstveit
Styremedlem
Geir Haugstveit

HR direktør, OsloMet

Gro Gotteberg 1
Styremeldlem
Gro Gotteberg

Chief People Officer, Group People, DNV-GL

Tlf: 913 57 597
Valgkomite
Eivind Garshol
Valgkomité
Eivind Garshol

Partner og daglig leder i konsulentselskapet Impaktor AS

Hege Aamotsmo 4
Valgkomité
Hege Aamotsmo

Konserndirektør People & Culture, ISS Facility Services AS

Lise Sannerud
Valgkomité
Lise Sannerud

Direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet