Styre og valgkomité

Bli kjent med styremedlemmene i HR Norge, og medlemmene i valgkomitéen.
Styre
Tove Selnes 2
Tove Selnes

Konserndirektør People, Storebrand ASA

Helle Øverbye red
Helle Øverbye

Stabsdirektør for mennesker og teknologi , Innovasjon Norge

Geir Haugstveit
Geir Haugstveit

HR direktør, OsloMet

Gro Gotteberg ny
Gro Gotteberg

Chief People Officer, Group People, DNV

Tlf: 913 57 597
Olav Hypher
Olav Hypher

Organisasjonsdirektør, NRK

Valgkomite
Eivind Garshol
Eivind Garshol

Partner og daglig leder i konsulentselskapet Impaktor AS

Tom Simonsen
Tom Simonsen

HR-direktør, Forsvaret

Mette krogsrud
Mette Krogsrud

Chief People & Corporate Affairs Officer, Schibsted