Styre og valgkomité

Bli kjent med styremedlemmene i HR Norge, og medlemmene i valgkomitéen.
Styre
Helle Overbye portrett 2022
Helle Øverbye - styreleder

Divisjonsdirektør samfunn og næring, Innovasjon Norge

Gro Gotteberg ny
Gro Gotteberg - nestleder

Chief People Officer, DNV

Tlf: 913 57 597
Olav Hypher
Olav Hypher

Organisasjonsdirektør, NRK

Sumeet Singh Patpatia
Sumeet Singh Patpatia

Global Head of Diversity, Inclusion & Belonging, Schibsted

Chris Hovde
Chris Hovde

Leadership and Culture Lead, Telia

Tlf: 930 88 576
Gunhild Lokkevol 2
Gunhild Løkkevol

HR-direktør i NAV

Valgkomite
Eivind Garshol
Eivind Garshol

Managing Partner, Impaktor AS

Tom Simonsen
Tom Simonsen

Juridisk direktør, Forsvaret

Cecilie B Heuch
Cecilie B. Heuch

HR direktør, Forsvaret