Styre og valgkomité

Bli kjent med styremedlemmene i HR Norge, og medlemmene i valgkomitéen.
Styre
Helle Overbye portrett 2022
Helle Øverbye

Stabsdirektør for mennesker og teknologi , Innovasjon Norge

Gro Gotteberg ny
Gro Gotteberg

Chief People Officer, Group People, DNV

Tlf: 913 57 597
Geir Haugstveit
Geir Haugstveit

HR direktør, OsloMet

Olav Hypher
Olav Hypher

Organisasjonsdirektør, NRK

Sumeet Singh Patpatia
Sumeet Singh Patpatia

Global Head of Diversity, Inclusion & Belonging hos Schibsted

Valgkomite
Eivind Garshol
Eivind Garshol

Partner og daglig leder i konsulentselskapet Impaktor AS

Tom Simonsen
Tom Simonsen

HR-direktør, Forsvaret