Aktuelle temaer til bachelor og masteroppgaver?

Lurer du på hva du skal skrive om? eller hvilke temaer arbeidslivet er opptatt av? Vi har samlet en liten liste over temaer som er i vinden.

I undersøkelser, på konferanser, og i all research vi gjør ser vi mange HR-områder som anses som viktige men vanskelige. Virksomhetene må likevel løse det på sine måter, på sine premisser, og med sine ressurser. Nedenfor har vi samlet noen av disse typiske temaene til inspirasjon for studenter som jakter på ideer til oppgavetemaer. Hvert av temaene kan selvsagt hektes på et annet for å skape interessante koblinger, og disse 10 temaene vil stort treffe en nerve hos de fleste virksomheter.

  1. Behov for nye kompetanser– (digitalisering fører til at virksomhetenes behov for kompetanse endrer seg).
  2. Bemanningsplanlegging – hvordan virksomheter identifiserer fremtidig behov for kompetanser, og hvordan de løser dette (f.eks Omskolering, opplæring eller nyrekruttering).
  3. Hvordan jobber virksomheter med kulturutvikling og kulturendringer
  4. Verdier, holdninger og identitet – etterleves de, virker de motiverende, virker de etter hensikten?
  5. Informasjonsstrømmer – hvordan spres relevant informasjon internt. Hvilke kanaler er mest effektive? For hvilke grupper.
  6. Barrierer – Hvilke hindringer og barrierer opplever virksomhetene innenfor område x, y eller z.
  7. Endringsarbeid / digitalisering. Hva innebærer dette for virksomheten.
  8. HR-analyser – Hvordan samles, bearbeides og formidles relevant informasjon om arbeidsstyrken. Ikke minst – hvordan brukes det av lederne?
  9. Samarbeid på tvers – hvordan lykkes med tverrfaglig samarbeid.
  10. Introduksjonsprogrammer og onboarding - hvordan øke effekten?

Som studentmedlem i HR Norge tilbyr vi hjelp til å finne flere temaer og spisse gode og relevante problemstillinger. Har du funnet et hovedtema du ønsker å skrive om så hjelper vi gjerne med å diskutere ulike vinklinger og spisse problemstillinger.

Ønsker du å lære mer om studentfordelene?

Lær mer og innmelding