Søsterorganisasjoner

Våre internasjonale søsterorganisasjoner

HR Norge har et tett samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner. Vi utveksler materiell og erfaringer som kommer våre medlemmer til gode.

Merk at virksomhetsmedlemmer i HR Norge kan kontakte HR Norge og bli henvist videre til våre nordiske søstre. Som regel vil du da få like god oppfølgning som det de ville gitt egne medlemmer. Dersom man har etablert egen virksomhet med HR-funksjon i landet, forventes det at man også melder seg inn i den respektive søsterorganisasjonen.

HR Norge er medlem og aktiv bidragsyter i den europeiske HR-organisasjonen EAPM og gjennom det også WFPMA som er EAPM sin globale overbygging. Medlemmer kan kontakte oss, så vil vi videreformidle kontakt til andre lands HR organisasjoner.

EAPM (European Association for People Management)

WFPMA (World Federation of People Management Organizations)