Tidligere arrangementer
  • Alle kategorier
  • Kurs
  • Konferanse
  • Nettverk
  • Medlemsmøte
Henter tidligere arrangementer...
September 2020

Har COVID-19 skapt en ny normal, eller en midlertidig unormal? Hvordan vil atferd, samfunn og tillit påvirkes av det som skjer nå? Og ikke minst, hvilken lederstil kreves for å lykkes på organisasjonsnivå mens vi navigerer oss gjennom pandemien?

Digitalt

Hva kan man egentlig bruke en utdannelse innen HR til? Hvordan ser en klassisk arbeidsdag ut? Og hvordan kan man sette seg i en best mulig posisjon for å få relevant jobb og karriere etter studiene?

Hjernen er et fantastisk verktøy med enorme muligheter. Utfordringen er bare at den ofte oppleves å jobbe stikk motsatt av det vi trenger i det nye arbeidslivet. Likevel, med en god forståelse for hvordan «computeren mellom ørene» fungerer, kan du lede både deg selv og andre gjennom vellykket endring og utvikling.

Digitalt

Programmet til Kompetansedagen 2020 - digitalt er lansert og vi ønsker velkommen til alle som er opptatt av læring og kompetanseutvikling.

Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Les mer

Kurset fokuserer på rettspraksis, praktiske eksempler og dialog med deltakerne om deres egne problemstillinger.

Medlemspris 3600
Ikke medlem 7200
Les mer
Digitalt

Mange virksomheter har store omstillingsbehov, og en del vurderer nå nedbemanning. Konferansen er for deg som bistår med omstilling i din virksomhet.

Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Les mer

På dette kurset får du teori, praksis og praktiske øvelser som vil ruste din organisasjon til å stille sterkere i kampen om talentene.

Medlemspris 3600
Ikke medlem 7200
Les mer
August 2020
Digitalt

God og dårlig ledelse blir mer synlig i krevende tider. Da er det viktig at ledere har de riktige lederkapasitetene som utgjør god ledelse. Lederne må være i stand til å lede virksomheter og ansatte gjennom endringer, lede seg selv og forstå grunnleggende relasjonell ledelse.

Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Les mer
18 aug
Oslo

Ny dato for utsatt årsmøte er 18.august. På grunn av Covid-19 med de rådende omstendigheter og myndighetenes anbefalinger i forhold til smitteverntiltak, vil årsmøtet i HR Norge denne gang arrangeres i en enklere form.

Vi tilgjengeliggjør en artikkel i forkant av årsmøtet, der vi presenterer året 2019 samt litt om inneværende år så langt. I tillegg presenteres innstilling til nytt styre, valgkomité og revisor.

Medlemspris Gratis
Les mer

I denne workshopen vil du lære et rammeverk for å tenke gjennom hvordan HR kan utvikle nøkkelferdigheter for å bygge fremtidige organisasjoner.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Les mer
Juni 2020

Korona er på tilbakegang og norske virksomheter forbereder tilværelsen etter korona og alle på hjemmekontor. Men ting vil neppe bli slik det var da vi forlot arbeidsplassene i midten av mars, vi går mot en ny normal. Ikke bare fordi vi må, på grunn av smittervern og HMS, men også fordi vi ønsker.

Medlemspris Gratis
Les mer

Stadig flere organisasjoner har begynt å innføre kontinuerlige tilbakemeldinger og regelmessige pulsmålinger i stedet for mer tradisjonelle Performance Management tiltak. I tillegg opplever vi alle en generell trend mot digitalisering av HR-prosesser og nye smidige forretningsmodeller som påvirker medarbeiderutvikling og ansattopplevelsen. De mange forskjellige motivene for å endre Performance Management gjør ikke prosessen med forbedring av prosessen enklere - tvert imot.

10 jun
Digitalt

Vi ønsker velkommen til HR Tech 2020 - Digitalt! Programmet er oppdatert med relevante vinklinger som gjenspeiler den situasjonen vi nå står i. Du får tilgang til plenumsforedrag og to delsesjoner som du selv kan plukke og mikse foredrag fra. Vi legger også opp til to live spørrerunder i løpet av dagen.

Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Les mer

HR Norge introduserer nå digitalt rekrutteringskurs som gir deg større fleksibilitet i gjennomføring. Kurset gir en grundig innføring i de ulike sider ved rekrutteringsprosessen, og er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering. Kurset går over tre dager.

Medlemspris 7000
Ikke medlem 10500
Les mer

Dette kurset gir deg økt kompetanse på fasilitering. Du vil få konkrete verktøy og tips som vil gjøre deg tryggere i rollen.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Les mer
Mai 2020

Digitaliseringen fører til endrede kompetansekrav i virksomheter og mange virksomheter har startet på endringsreisen. Brått har Covid-19 satt denne reisen på «fast forward». HR Norge tar dypdykket inn i utfordringene og mulighetene som ligger foran oss. Hvordan takler virksomheter det endrede arbeidslivet? Hvilke behov for kompetanseheving- eller vridning møter vi?

Digitalisering handler i korthet om å kombinere informasjon – teknologi – atferd. I seg selv er disse tre fagområdene komplekse nok, og arbeidet med å kombinere dem blir ofte overveldende. Mange organisasjoner kjenner på høy friksjon og mangel på fart, samtidig som at alle opplever at det haster. På webinaret ser vi nærmere på hvordan du kan lykkes bedre når tradisjonelle utviklingsprosesser møter digital utvikling.

Digitalt

Med den nye hverdagen vi alle opplever, inviterer vi til digital Arbeidsrettskonferanse. Programmet er oppdatert med relevante vinklinger som speiler de utfordringene vi nå står ovenfor. I tillegg vil vi gjennomføre programmet som opprinnelig planlagt. Du får mulighet til å stille dine spørsmål på konferansedagen.

Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Les mer