Rådgivning - gratis for virksomhetsmedlemmer

Er virksomheten din medlem, har du mulighet til å benytte vår fagkompetanse og få gratis kortfattet rådgivning innen HR-relaterte områder. Vi har mange virksomhetsmedlemmer som benytter seg av muligheten. Her kan du lese mer om hva vi kan hjelpe deg med.

Rådgivning innen HR-området generelt

HR Norge har egne eksperter som kan gi deg råd og veiledning innen ulike HR-faglige områder.

Vi har medarbeidere som har lang erfaring fra ulike bransjer og roller og dekker forskjellige fagfelt innen HR. Det kan være spørsmål innen strategi, rekruttering, kompetanse, endring, måling og analyse, teknologi, kultur, organisasjon og ledelse. Som virksomhetsmedlem kan du ta kontakt med oss og vi kan hjelpe deg eller vite hvem som kan hjelpe deg videre når det er mest riktig.

Arbeidsrettslig rådgivning

Innenfor det arbeidsrettslige området samarbeider HR Norge med advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund.

Det gjelder også innen rådgivning. Som virksomhetsmedlem i HR Norge kan du ta kontakt med oss og søke kortfattede råd og få veiledning med utgangspunkt i virksomhetens utfordringer og utvikling. Begrenset oppad til 2 x 30 minutt pr år.

Kontakt HR Norge, og vi formidler direkte kontakt videre til våre eksperter:

Medlemsfordel - rabatt på videre konsultasjon

Det er ikke alltid at en halvtime rådgivning på telefon er nok. Nå får HR Norge sine medlemmer mellom 10 og 15% rabatt dersom det trengs ytterligere hjelp ved arbeidsrettslige spørsmål.

SBDL logo


Advokatfirmaet SBDL er spesialister innen arbeidsrett. De er dyktige og har flere topplasseringer innen både nasjonale og internasjonale rangeringer. Mange av HR Norge sine medlemmer kjenner SBDL godt – ikke bare fra rådgivning, men også fra undervisning på kurs, medlemsmøter og som foredragsholdere på konferanser. Evalueringene de oppnår er gjennomgående meget høye.


Gratis pensjonsrådgivning

Som virksomhetsmedlem får du gratis pensjonsrådgivning av Formue Pensjonsrådgivning AS.

Rådgivningen skal være knyttet til arbeidsgivers interesser, og er i utgangspunktet begrenset til to henvendelser i året med varighet på ca. 30 minutter.

Kontakt HR Norge, og vi formidler direkte kontakt videre til våre eksperter:

Medlemmer gis prisfordel ved videre rådgivning

Om du ønsker videre rådgivning utover det som er inkludert i medlemskapet kan du etablere et direkte kundeforhold med Formue Pensjonsrådgivning og få prisfordel. Normal timepris for slik bistand hos Formue Pensjonsrådgivning ligger på 2,7 - 3,5% av Folketrygdens grunnbeløp, avhengig av rådgiver og oppdragets art, samt omfang. Timepris for HR Norge medlemmer settes til 2,5% av grunnbeløpet for samtlige oppdrag.

Formue Pensjonsrådgivning AS

Formue Pensjonsrådgivning AS er et konsulentselskap som leverer uavhengig rådgivning, rapportering og analyse, i tillegg til pensjonsadministrasjon og regnskap til offentlig og privat sektor så vel som uavhengig rådgivning til ansatte i bedrifter.

Kontakt oss!

Har du spørsmål til oss knyttet til medlemskap eller rådgivning spesielt, ta kontakt med oss.