Arrangementer
  • Alle kategorier
  • Kurs
  • Konferanse
  • Nettverk
  • Medlemsmøte
Henter arrangementer... Laster...
Oktober 2020

Som HR-ansvarlig eller leder er det sannsynlig at du på et tidspunkt opplever langvarige og omfattende sykefraværssaker. Hvordan kan du håndtere disse såkalte «vanskelige sykefraværssakene» på en best mulig måte?

Medlemspris 3200
Ikke medlem 6500
Påmelding
Digitalt
Pil ned

På dette kurset vil du få økt kompetanse på selvledelse og konkrete verktøy og teknikker du kan benytte i din jobbhverdag.

Medlemspris 3600
Ikke medlem 7200
Påmelding

Hva kan man egentlig bruke en utdannelse innen HR til? Hvordan ser en klassisk arbeidsdag ut? Og hvordan kan man sette seg i en best mulig posisjon for å få relevant jobb og karriere etter studiene?

Å tilknytte seg enkeltpersoner til å utføre arbeid i kortere eller lengre perioder fører med seg juridiske problemstillinger. I dette kurset vil du lære hvilke momenter du kan bruke for å skille mellom reelle konsulenter og de som er reelt ansatte med rettigheter de kan kreve.

Medlemspris 1500
Ikke medlem 5000
Påmelding

På dette kurset får du tips og råd om hvordan kartlegge, håndtere og legge til rette for langtidsfriskhet i egen organisasjon.

Medlemspris 3600
Ikke medlem 7200
Påmelding

Mer enn et halvt år med en pandemi som vi ikke har sett maken til på 100 år, har endret måten vi forholder oss til hverandre, og måten vi jobber på. Det økonomiske bildet er endret. Hva betyr det for vår belønningspraksis? Belønningsekspert, Duncan Brown har noen tanker om dette.

November 2020
11 nov
Digitalt
Pil ned

En ny tid i arbeidslivet!

HR Forum 2020 vil gi deg et fremtidsrettet kompetanseløft med muligheter for å utvide ditt nettverk og dialog med andre deltakere, utstillere og foredragsholdere.

Medlemspris 4900
Ikke medlem 8400
Påmelding
12 nov
Ålesund
Pil ned

Torsdag 12. november ønsker vi i HR Norge Nordvest velkommen til en uformell samling i forbindelse med HR Forum som går digital 11.-13. november.

Medlemspris 5-retters meny kr 695 + drikke
Påmelding

Dette kurset vil gi deg innsikt i hva onboarding omfatter og hvordan man kan sikre en god onboardingsprosess.

Medlemspris 3600
Ikke medlem 7200
Påmelding

Arbeidsforhold i staten reguleres dels av statsansatteloven og dels av arbeidsmiljøloven. I tillegg stiller forvaltningsloven, offentlighetsloven og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper krav til saksbehandlingen. Sammen med tariffavtaler, personalreglement og andre interne føringer kan regelverket for statlige ansettelsesforhold virke overveldende.

Kurset går over dagene 24. november, 26. november og 3. desember.

Medlemspris 7000
Ikke medlem 10500
Påmelding
Desember 2020
Digitalt
Pil ned

Hvordan forholder du deg til konflikter og hvordan håndterer du konflikter? Svaret på disse spørsmålene er avgjørende for løsningen og relasjonen videre.

Medlemspris 3600
Ikke medlem 7200
Påmelding
03 des
Digitalt
Pil ned

Koronakrisen har ført til at selskaper og ledere har blitt presset til å ta beslutninger relatert til menneskene i organisasjonen raskere enn noen gang. HR-analyser har blitt viktigere og mer etterspurt av ledere for å kunne foreta bedre valg.


Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Påmelding
Digitalt
Pil ned

Dette kurset er for deg som ønsker en oversikt over arbeidsrettslige problemstillinger og handlingsrommet gjennom et ansettelsesforhold – fra rekruttering til avslutning.

Kurset går over dagene 8., 10. og 15. desember.

Medlemspris 7000
Ikke medlem 10500
Påmelding
Digitalt
Pil ned

Digital onboarding er høyaktuelt! Virksomheter må finne ut av hvordan de best mulig kan onboarde nye medarbeidere helt eller delvis uten det vanlige samspillet man gjerne har med nye kollegaer og sin leder på kontoret. Hva betyr det virtuelle for å raskt skape produktivitet, læring og en følelse av tilhørighet?

Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Påmelding

Dette kurset gir deg innsikt i hvordan du kan skape en HR-funksjon som utvikler og vedlikeholder organisasjonens prestasjonsnivå på lang sikt.

Medlemspris 5900
Ikke medlem 9500
Påmelding
Januar 2021

Dette kurset gir deg økt kompetanse på fasilitering. Du vil få konkrete verktøy og tips som vil gjøre deg tryggere i rollen.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding
Februar 2021
Oslo
Pil ned

Målet med HR Norges nettverk i HR Tech er å skape en arena for deling og drøfting av aktuelle temaer innen samspillet mellom HR og teknologi. Nettverket er for deg som har en interesse for å dele erfaringer og tanker rundt hvordan digitalisering påvirker HR. Det er en unik mulighet for gode diskusjoner rundt problemstillinger man møter, eller vil møte, i jobbhverdagen.

Medlemspris 10000
Påmelding

Dette er et praksisnært kurs som tar for seg kompetanseutvikling i arbeidslivet fra A-Å.

Medlemspris 7900
Ikke medlem 11400
Påmelding
Medlemspris 7900
Ikke medlem 11400
Påmelding

Hensikten med nettverket er å skape en relevant og fortrolig arena for kompetansedeling mellom HR praktikere som arbeider med HR-analyse.

Medlemspris 10000
Påmelding
Mars 2021

Dette nettverket er for HR-praktikere som i hovedsak jobber med rekruttering.

Medlemspris 10000
Påmelding
16 mar
Oslo
Pil ned

Vil du lære å bruke og analysere HR-data ved hjelp av Excel?

Medlemspris 4500
Ikke medlem 8000
Påmelding

Vil du videreutvikle deg innen HR-analyse, bli mer effektiv i rapportering av HR-data og lære mer om statistiske metoder?

Medlemspris 4500
Ikke medlem 8000
Påmelding
November 2021
18 nov
Konferanse
Digitalt
Pil ned

Dette er en test

Medlemspris 100
Ikke medlem 200
Påmelding

Digitale tilbud

Her får du tilgang til digitale konferanser og kurs. Klikk på det temaet du er interessert i for mer informasjon om innholdet og hvordan du får tilgang digitalt.

Nettverk

Ved å delta i HR-nettverk får du en unik mulighet til å knytte nye kontakter, tilegne deg ny kompetanse, dele erfaringer med andre i samme situasjon, og ikke minst hente ny inspirasjon.

Tidligere arrangement