Arrangementer
  • Alle kategorier
  • Kurs
  • Konferanse
  • Nettverk
  • Medlemsmøte
  • HR Akademiet
Henter arrangementer... Laster...
August 2020

I denne workshopen vil du lære et rammeverk for å tenke gjennom hvordan HR kan utvikle nøkkelferdigheter for å bygge fremtidige organisasjoner.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding
18 aug
Oslo
Pil ned

Ny dato for utsatt årsmøte er 18.august. På grunn av Covid-19 med de rådende omstendigheter og myndighetenes anbefalinger i forhold til smitteverntiltak, vil årsmøtet i HR Norge denne gang arrangeres i en enklere form.

Vi tilgjengeliggjør en artikkel i forkant av årsmøtet, der vi presenterer året 2019 samt litt om inneværende år så langt. I tillegg presenteres innstilling til nytt styre, valgkomité og revisor.

Medlemspris Gratis
Påmelding
Medlemspris 2500
Ikke medlem 6000
Påmelding

Dette kurset gir deg økt kompetanse på fasilitering. Du vil få konkrete verktøy og tips som vil gjøre deg tryggere i rollen.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding
Digitalt
Pil ned

God og dårlig ledelse blir mer synlig i krevende tider. Da er det viktig at ledere har de riktige lederkapasitetene som utgjør god ledelse. Lederne må være i stand til å lede virksomheter og ansatte gjennom endringer, lede seg selv og forstå grunnleggende relasjonell ledelse.

Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Påmelding
September 2020

På dette kurset får du teori, praksis og praktiske øvelser som vil ruste din organisasjon til å stille sterkere i kampen om talentene.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding
Digitalt
Pil ned

Mange virksomheter har store omstillingsbehov, og en del vurderer nå nedbemanning. Konferansen er for deg som bistår med omstilling i din virksomhet.

Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Påmelding

Kurset fokuserer på rettspraksis, praktiske eksempler og dialog med deltakerne om deres egne problemstillinger.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding
Digitalt
Pil ned

Programmet til Kompetansedagen 2020 - digitalt er lansert og vi ønsker velkommen til alle som er opptatt av læring og kompetanseutvikling.

Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Påmelding
22 sep
Oslo
Pil ned

Dette kurset gir deg en innføring i HR-feltet og tilhørende prosesser.

Medlemspris 8100
Ikke medlem 11700
Påmelding

Hvordan bør arbeidsgivere håndtere kompliserte sykefraværssaker?

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding
Oktober 2020

Kurset gir en grundig innføring i de ulike sider ved rekrutteringsprosessen, og er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering.

Medlemspris 11700
Ikke medlem 15300
Påmelding

Målet med HR Norges fagnettverk innen kompetanseutvikling er å skape en arena for deling og drøfting av aktuelle kompetansefaglige temaer og problemstillinger på et høyt faglig nivå. I dette nettverket vil du få en unik mulighet til å utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger man møter i den praktiske arbeidshverdagen.

Medlemspris 10000
Påmelding
13 okt
Oslo
Pil ned

Vil du lære å bruke og analysere HR-data ved hjelp av Excel?

Medlemspris 4500
Ikke medlem 8000
Påmelding

Målet med HR Norges fagnettverk innen lederutvikling er å skape en arena for deling og drøfting av aktuelle temaer og problemstillinger innenfor lederopplæring og lederutvikling i organisasjonen

Medlemspris 10000
Påmelding

Vil du videreutvikle deg innen HR-analyse, bli mer effektiv i rapportering av HR-data og lære mer om statistiske metoder?

Medlemspris 4500
Ikke medlem 8000
Påmelding
15 okt
Digitalt
Pil ned

Hold av datoen - mer informasjon kommer!

Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Påmelding

Dette er et praksisnært kurs som tar for seg kompetanseutvikling i arbeidslivet fra A-Å.

Medlemspris 8100
Ikke medlem 11700
Påmelding
27 okt
Oslo
Pil ned

På dette kurset vil du få økt kompetanse på selvledelse og konkrete verktøy og teknikker du kan benytte i din jobbhverdag.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding

På dette kurset får du tips og råd om hvordan kartlegge, håndtere og legge til rette for langtidsfriskhet i egen organisasjon.

Medlemspris 3900
Ikke medlem 7200
Påmelding
November 2020
03 nov
Oslo
Pil ned

Målet med HR Norges nettverk i HR Tech er å skape en arena for deling og drøfting av aktuelle temaer innen samspillet mellom HR og teknologi. Nettverket er for deg som har en interesse for å dele erfaringer og tanker rundt hvordan digitalisering påvirker HR. Det er en unik mulighet for gode diskusjoner rundt problemstillinger man møter, eller vil møte, i jobbhverdagen.

Medlemspris 10000
Påmelding
Oslo
Pil ned

Dette kurset vil gi deg innsikt i hva onboarding omfatter og hvordan man kan sikre en god onboardingsprosess.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding

Jobber du med å designe eller videreutvikle onboardingsprosessen i egen organisasjon? Dette kurset gir en praktisk tilnærming til utvikling av egen onboardingsprosess.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding
Oslo
Pil ned

Arbeidsforhold i staten reguleres dels av statsansatteloven og dels av arbeidsmiljøloven. I tillegg stiller forvaltningsloven, offentlighetsloven og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper krav til saksbehandlingen. Sammen med tariffavtaler, personalreglement og andre interne føringer kan regelverket for statlige ansettelsesforhold virke overveldende.

Medlemspris 11700
Ikke medlem 15300
Påmelding
Desember 2020
03 des
Oslo
Pil ned

Hvordan forholder du deg til konflikter og hvordan håndterer du konflikter? Svaret på disse spørsmålene er avgjørende for løsningen og relasjonen videre.

Medlemspris 4600
Ikke medlem 8200
Påmelding
Digitalt
Pil ned

Hold av datoen - mer informasjon kommer!

Medlemspris 3500
Ikke medlem 7000
Påmelding
08 des
Oslo
Pil ned

Dette kurset er for deg som ønsker en oversikt over arbeidsrettslige problemstillinger og handlingsrommet gjennom et ansettelsesforhold – fra rekruttering til avslutning.

Medlemspris 11700
Ikke medlem 15300
Påmelding

Dette kurset gir deg innsikt i hvordan du kan skape en HR-funksjon som utvikler og vedlikeholder organisasjonens prestasjonsnivå på lang sikt.

Medlemspris 8100
Ikke medlem 11700
Påmelding
Februar 2021
Medlemspris 7900
Ikke medlem 11400
Påmelding

Hensikten med nettverket er å skape en relevant og fortrolig arena for kompetansedeling mellom HR praktikere som arbeider med HR-analyse.

Medlemspris 10000
Påmelding
Mars 2021

Dette nettverket er for HR-praktikere som i hovedsak jobber med rekruttering.

Medlemspris 10000
Påmelding

Digitale tilbud

Her får du tilgang til digitale konferanser og kurs. Klikk på det temaet du er interessert i for mer informasjon om innholdet og hvordan du får tilgang digitalt.

Nettverk

Ved å delta i HR-nettverk får du en unik mulighet til å knytte nye kontakter, tilegne deg ny kompetanse, dele erfaringer med andre i samme situasjon, og ikke minst hente ny inspirasjon.

Tidligere arrangement