Ukeavisen Ledelse: Styr unna Amerikaniseringen

Arbeidslivet går i retning av mer toppstyring og mindre medbestemmelse, spesielt i dårlige tider når medbestemmelse trengs mest i følge OsloMet -forsker. Fagforeningsmannen Stein Stugu i DeFacto gir HR skylden. Stugu får imidlertid ikke gehør hos Even Bolstad, leder for HR Norge.

– Nå er det hakk i plata fra Stugu og Co. Denne plata har hakket og gått i over ti år nå. Jeg oppfatter at mye av det Stugu fremfører er en slags idealisering og romantisering av hvordan ting var tidligere, basert på en virkelighetsforståelse som for øvrig er høyst diskutabel, sier han.

Bolstad mener De Facto står forholdsvis alene i å mene at HR er roten til alt vondt.

– Elendighetsbeskrivelsen har rett og slett flyttet seg. Andre forskningsinstitusjoner ser på NORSK ARBEIDSLIV OG DERMED OGSÅ HR med helt andre øyne og kommer frem til helt andre funn. Jeg har også hørt andre med langt høyere akademisk pondus enn meg beskrive den såkalte forskningen som formidles fra De Facto som kvasivitenskap – en beskrivelse som for meg virker ganske treffende, sier han.

– Jeg anbefaler ham å høre mer på en ideolog jeg vet han har stor sans for, nemlig Mao: «Når du kjenner forandringens vinder blåse; ikke bygg vindskjul – bygg vindmøller».

Ingen «frankifisering»

I en stor undersøkelse om europeisk HR, gjennomført av Chris Brewster, blir Norge presentert i et helt annet lys enn det Stugu forteller om (se figur).

– Legg merke til at HR-praksisen i land som Spania og Frankrike kan sees som lenger fra Norge enn den som dominerer i USA. Men å snakke om «frankifisering» av HR har selvsagt ikke samme retoriske kraft som å snakke om amerikanisering.

– Dessuten er det ikke slik at hard HR er amerikansk og myk HR er norsk. I litteraturen springer hard HR ut fra en modell fra Michigan i USA, og myk HR fra Harvard-universitetet, også i USA, opplyser Bolstad.

Flere felles enn motstridende interesser

Bolstad erkjenner at det finnes interessemotsetninger mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, men han understreker at interessesammenfallet er større.

– Norsk HR har sitt utgangspunkt i virksomheten, og det har det alltid hatt. Men HR i Norge inkluderer til de grader tanken om en trippel bunnlinje bestående av virksomheten, individet og samfunnet.

– Jeg tilhører dem som mener at dersom arbeidstakere ikke kan identifisere seg med virksomhetens mål og verdier, og aktivt jobber for dem, så er det best for alle parter om de finner seg noe annet å gjøre. Tilsvarende bør arbeidstakere virkelig vurdere om de ønsker å jobbe for virksomheter som ikke ser dem og deres behov. Man må ville hverandre vel, hvis ikke bør man skille lag.

Bolstad mener at det er et paradoks at Stugu ønsker å gjøre HR til en fiende, for ifølge Bolstad ser svært få HR-ledere på fagforeningene som en motspiller.

– Snarere tvert imot. Fagforeninger og deres representanter blir i all overveidende grad omtalt med den største respekt. For meg virker det imidlertid som om Stugu og De Facto prøver å skape indre samhold gjennom å definere en ytre fiende, og det tror jeg er lite produktivt, sier han.

– De fagforeningslederne som snakker om å bevege seg «fra part til partner» gjør mye mer godt for arbeidstakere og fagbevegelsen en de som lever i konstant konfliktmodus, sier Even Bolstad, leder i HR Norge.

Les hele saken i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse her.

Stein Stugu og Even Bolstad i NRK Ekko

Even Bolstad innlegg i Klassekampen

Spekter om forskningen til DeFacto