Ukeavisen Ledelse: Sosiale medier erobrer arbeidsplassene

Sosiale medier erobrer arbeidsplassene. Det gir store muligheter, men også noen utfordringer. Ukeavisen Ledelse fokuserer på temaet i et oppslag denne uken, hvor Kantar TNS og HR Norges undersøkelse om bruk av sosiale medier står sentralt.

Ukeavisen Ledelse/Dagens Perspektiv tok et initiativ overfor HR Norge om samarbeid om en undersøkelse av bruk av sosiale medier i arbeidssammenheng, og HR Norge og Kantar TNS fulgte dette opp gjennom Arbeidslivindeks V (ALx V).

Det ble undersøkt hvor mange norske virksomheter som benytter seg av nettbaserte verktøy for internkommunikasjon og –samhandling, som Facebook Workplace, Office 365 og Microsoft Sharepoint.

Undersøkelsen viste at 35 prosent av virksomhetene allerede har lagt til rette for bruk av nettbaserte kommunikasjonsverktøy. Av disse mener nesten halvparten, 46 prosent, at disse verktøyene i ganske eller meget stor grad bidrar til at de gjør en bedre jobb.

Les hva Ukeavisen Ledelse og Dagens Perspektiv skriver (krever abonnement)