Ukeavisen Ledelse: Klokt å bruke bedriftsoppgaver

Så lenge rekrutteringen er styrende for prosessen er bruk av oppgaveløsning, med reelle cases klokt, hevder HR Norge-sjef, Even Bolstad.

Bolstad ser det som uproblematisk å benytte seg av reell oppgaveløsning i rekrutteringsprosessen. Dette bygges stadig mer inn i rekrutteringsprosessen fordi det er en treffsikker metode, forteller han.

Fagansvarlig innen HR i HR Norge, Sven Kinden Iversen, ser nytten av at bedrifter benytter reelle cases i jakten på de beste kandidatene. Likevel går det en grense for hvor mye bedriftene kan utnytte deres talenter for egen vinning: – Slike cases er veldig nyttige, men hensikten med å gjennomføre dem må være å kartlegge kandidatens kompetanser og tilnærming til problemløsning, og ikke at kandidatene måles på om de kommer opp med den ideelle løsningen på et spesifikt problem som bedriften måtte ha. Et case bør kunne løses i løpet av noen timer. Ting som tar dagevis er ikke greit etter min mening, understreker han..

«Det er i utgangspunktet helt uproblematisk å bruke cases i rekruttering – det er faktisk direkte klokt» Even Bolstad