Ukeavisen Ledelse: HR-undersøkelsen 2017 | En av to er ikke forberedt på teknologisk endring

En ny undersøkelse viser at human resourcesavdelingene ikke er forberedt på teknologiendringer og fleksible ansettelsesformer. Men det er lys i enden av tunnelen, mener ekspertene.

I år har teknologisk utvikling vært hovedtema i HR-undersøkelsen, gjennomført i samarbeid mellom EY og HR Norge. Undersøkelsen omfatter for første gang hele Norden. 644 personer har deltatt i undersøkelsen, der 76 prosent har lederstillinger innen HR. Rapporten peker på fire globale hovedtrender – automatisering, fleksible arbeidsformer, demografiske endringer og datadrevne analyser – og ser på hvordan nordisk HR forholder seg til disse.

Ett av problemene undersøkelsen peker på er at HR-feltet i stor grad bruker analysene sine til å beskrive en situasjon eller et problem i stedet for å forutsi nye trender og komme med løsninger.

– Den teknologiske utviklingen kommer til å føre til massive inngrep i organisasjonen. Det blir nye jobber, nye folk og en ny organisasjon. Datadreven analyse kom først innenfor andre fagfelt, og HR sliter derfor med mangel på erfaring på dette feltet. Men den teknologiske endringstakten kommer heller til å øke enn å stabilisere seg. Da blir det viktigere enn noen gang at HR greier å posisjonere seg som en strategisk del av ledergruppa, og klarer og knytte teknologien opp mot sitt HR-oppdrag, sier EYs Bjørnas Skas.

– HR-bransjen må rett og slett sette seg ned å finne ut hva vi vil være. Vi må finne ut hva vi vil automatisere, hvorfor vi skal bruke teknologi, og hvordan vi skal komme dit, tilføyer HR Norges Henrik Øhrn.

Selv om teknologien går for fort til at HR henger med og organisasjonene beveger seg nærmere og nærmere kjernen, med større grad av outsourcing og eksterne ansatte, mener Skas og Øhrn at human resources fortsatt kommer til å ha en viktig rolle framover.


Les hele artikkelen:

HR-undersøkelsen 2017 | En av to er ikke forberedt på teknologisk endring