TV2 Nyhetskanalen: Bør arbeidsgivere kreve at de ansatte vaksineres?

I Europa går diskusjonen om hvor langt virksomhetene må, kan og bør strekke seg for å tilpasse seg medarbeidere som ikke vil ta vaksine. Nå blir snart vaksine allment tilgjengelig. Kan og bør de som ikke vil ta vaksinen sies opp? Nå løftes spørsmålet også i Norge. Se Kari Bergeius Andersen og Even Bolstad diskutere på TV2 Nyhetskanalen fredag 22. februar 2021.

Og svaret på spørsmålene, i kortversjon, er:

  • Utgangspunktet er at arbeidsgiver bestemmer. Og ja – gitt saklig grunn og i ytterste konsekvens – kan vaksinemotstand ende med oppsigelse
  • Rådet til virksomhetene er å gå nøye gjennom eget behov og muligheter. Legg opp til en god dialog med ansatte og verneombud. Snakk sammen! Med det i bunn bør man lage tydelige policyer som kommuniseres og etterleves
  • Rådet til ansatte er å ta vaksinen. Av hensyn til egen helse og arbeidsevne, men også for kolleger, kunder og andre sin del.

Se saken på TV2, intervjuet med Kari B. Andersen og Even Bolstad starter etter 3 min. 45 sek. Klikk på linken eller bildet for å se innslaget.: Vaksinemotstand i kan i verste fall koste deg jobben.

Even Bolstad og Kari Andersen på TV2 nyhetskanalen