Til frontalangrep på AFP-ordningen: – Avtalefestet fallskjerm for ressurssterke

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, går til frontalangrep på AFP-ordningen i Dagens Perspektiv i dag. Den treffer ikke de den var designet for å treffe, Sliterne. De svakeste, mener han.

Da AFP ble laget, var det som et alternativ til uførepensjonering av datidens svakeste grupper i arbeidslivet, sier Even Bolstad, og siter den tidligere LO-sjefen, Yngve Hågensen: «AFP er til for å gi en verdig avgang til de som startet i industrien i 15-16 års alderen

Det er et demokratisk problem hvis en ressurssterk majoritet begunstiger seg selv på en mer ressurssvak minoritet sine vegner, sier Even Bolstad. I dag er AFP blitt til en generell tilleggspensjonsordning som kommer mange til gode. Men ikke nettopp dem LO historisk har hatt særlig omsorg for – de svakeste, sier han

Han er også opptatt av at ordningen er overbelastet og underfinansiert

HR Norge-sjefen viser til undersøkelser fra Kantar og HR Norge som identifiserer typisk «ikke-AFP’er» som kvinne med lav utdanning og inntekt – ofte alenemor med lang deltidskarriere i for eksempel varehandelen bak seg.

Undersøkelsen viser at:

  • Det er de høyt utdannede og godt voksne menn som først og fremst henter ut verdien av AFP
  • En av fem nordmenn vet ikke om de er dekket av AFP eller ikke
  • Kvinner med lav utdannelse og inntekt er dem som vet minst. I snitt er det også de yngre som vet minst om AFP

Redaksjonelt oppslag Dagens Perspektiv 25. juni 2019

Kronikk publisert i Dagens Perspektiv 25. juni 2019