Telenor alene om tidsbegrensede kontrakter

DN har denne uken hatt fokus på Telenor og hvordan virksomheten sikrer gjennomløp i stillinger som er særlig viktige i talent pipeline - helt opp i toppledelsen.

DN 31. august 2018
Selv om Telenor var alene om tidsbegrensede kontrakter blant de DN ringte rundt til, har mange store virksomheter innrettet seg forskjellig med formelle eller uformelle måter de følger opp behovet på. Det er klokt, sa Even Bolstad til DN. " Han mener det er en god idé med tidsbegrensede kontrakter.

– Alle store organisasjoner har et behov for å rullere innimellom. Det handler om å sikre gjennomløp i stillinger for at nye mennesker skal kunne fylle på med den kompetansen som er nødvendig for å kunne bekle større stillinger i fremtiden, sier Bolstad. ...
– Jeg vet at Telenor er langt fremme på dette, sier Bolstad.
Bolstad viser til at slike rundreiser fungerer bra så lenge folk er innstilt på det når de starter i jobben. Han peker på at folk både i Forsvaret og UD er vant med å gå inn i den type åremålsstillinger
– Det handler både om juridiske og psykologiske kontrakter. Jeg kjenner ikke detaljene hos Telenor, men forutsetter at man har en juridisk trygg i ansettelse i Telenor-systemet, men ikke nødvendigvis en stillingstrygghet i den rollen du har, sier Bolstad."

Organisasjonspsykolog Henning Bang har forsket mye på ledergrupper og vært rådgiver for noen av landets største konserner. Han mener konsernsjefen står står i et evig dilemma når ledergruppen skal settes sammen. - På den ene siden skal du ha den beste direktøren for divisjonen, på den andre siden skal det være en som passer inn i toppteamet. Det er to vidt forskjellige ting det. Hvis jeg var toppleder ville jeg tenkt at det første kriteriet er vanskelig å saldere vekk, jeg ville ille først tenkt hvem som skulle passe inn i teamet. Men det er et evig dilemma. Men det er et evig dilemma for du skal koble de to tingene der, sier Bang som er førsteamanuensis ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo til DN.