Tønsberg Blad: Mislykkede ansettelser utgjør usynlige kostnader

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, bekrefter at rekruttering er et viktig tema og onboarding et veldig aktuelt tema for tiden.

Vi i HR Norge har snakket om dette lenge. Onboarding er en av de viktigste enkeltaktivitetene i løpet av et ansettelsesforhold, sier han.
- Mislykkede ansettelser utgjør usynlige kostnader. Nå er det imidlertid mer bevissthet rundt dette, og det er enkelt å lage kalkyler som viser at det ligger et stort potensial her.
- Hvorfor er en god introduksjon så viktig?
- Det kan gi den nyansatte en opplevelse som gjør det mer sannsynlig at personen blir i jobben og at han/hun mestrer jobben bedre. Dessuten koster det mye med folk som går på sakte intro før de fungerer godt i stillingen. Et godt system for onboarding får dem fort opp og gå, sier Bolstad.

Han legger til at det er lett å skylde på den ansatte når det får galt.

- Men det handler om at de må lære oppgavene, lære organisasjonen, kulturen. Vi pleier å si at du må sette A-laget på dem, gode mennesker med bra holdninger og kunnskaper, som står for det man ønsker å formidle i bedriften.

Torsdag 29. november arrangerte HR Norge en onboardingkonferanse, som var fulltegnet, med 300 personer. Omstilling og nedbemanning har vært de viktigste temaene en stund, men nå er det rekruttering og onboarding blant de temaene som seiler opp. Det er stor rift om folk i mange bransjer. sier Bolstad

Lenker:
HR undersøkelsen 2009
GELx 2017: Bare 3 av 10 nyansatte får et introduksjonsprogram
Dette lærte vi på Onboardingkonferansen 2018