Rådmennene flykter

1 av 5 rådmenn ser det som usannsynlig at de er i stillingen om ett år. Det er et veldig høyt tall og tyder på at rådmannsstillinger er en uriaspost, sier daglig leder Even Bolstad i en kommentar til Kommunal Rapport - referert i NRK Dagsnytt og gjengitt en lang rekke lokalaviser i hele landet.

Rådmannstillinger gir nok en sterk opplevelse av å bidra til noe verdifullt. Samtidig har de et sterkt press på seg til å levere mye. Prioriteringer handler om å gjøre valg. Og dersom politikerne aldri er villige til å prioritere ned, blir det fort en krevende jobb. I stedet for å skylde på dårlig rekruttering bør man nok oftere se på om samspillet mellom politikere og rådmenn er godt nok. Det er ofte rådmannen som får kritikken om samspillet er dårlig, sier Bolstad.

Bente Larsen, leder av rådmannsutvalget i KS, synes tallene er bekymringsfullt. Det forventes at en rådmann er tilgjengelig hele døgnet. Trykket er blitt mye større fra sosiale medier. Om ikke rådmannen selv får kritikk, så blir kommunen kritisert, Til slutt tror jeg mange spør seg om dette er en jobb de orker stå i, sier hun til Kommunal Rapport.

HR Norge-lederen peker på at det å ansette en toppleder, slik en rådmann er, oftest blir svært dyrt. En ting er ansettelsesprosessen, i tillegg kommer tiden stillingen eventuelt står vakant og de mer usynlige kostnadene knyttet til tiden det naturlig tar før en nyansatt fungerer optimalt i stillingen. Å bytte rådmann unødvendig og ofte påfører derfor kommunen kostnader langt over hva det burde, sier han.

Artikkelen i Kommunal rapport (passordbeskyttet)

I kommunene finner vi mange spennende satsinger og eksperimenter som bidrar til nytenkning på et helt annet nivå enn tidligere. HR Norge arrangerer konferansen HR i kommunen 2018 som vil gi deg smarte verktøy for endringsledelse, innovasjon og digitalisering med spennende case.

1 av 5 radmenn

Even Bolstad