Personal eller HR - hva er forskjellen?

​Det startet med bedriftens velferdskontor. Så ble det personalavdeling, og nå erstatter norske bedrifter personalavdelingen med HR. Hva betyr endringene for de ansatte?

Nå erstattes personalavdelinger med HR-avdelinger. Det snakkes mye om hard HR. At HR-sjefer er mer opptatt av styring enn ledelse. At den nordiske personalfunksjonen utfordres. Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, mener tvert imot at HR kan være en fordel for alle involverte, også de ansatte.

–Vi må slutte å dyrke interessemotsetningene, slik vi gjør i denne sammenhengen. Det er jo et langt større interessesammenfall. HR har nå mer innflytelse enn personalavdelinger noen gang har hatt fordi de er tettere knyttet mot virksomhetens mål. Det er ikke lenger snakk om å være på medarbeidernes eller ledernes side. Virksomheten avgjør. Det som er bra for virksomheten, er i overveiende grad også bra for de ansatte og samfunnet, sier Bolstad.

Daglig leder i HR Norge mener overgangen fra personal til HR hovedsaklig er vinn-vinn-vinn. De to arbeidslivsforskerne ved Oslo Met, Bitten Nordrik og Eivind Falkum, mener Bolstad tar for lett på endringene.

-Mens personalavdelingen var en slags buffer mellom ledelsen og medarbeiderne, er HR en del av ledelsen. Vi har faktisk regler for hvordan vi kan gå fram i dette landet, som stadig oftere brytes, fordi HR blir ledelsens representanter, mener Falkum.


Les hele saken på www.lederne.no