Oppsigelser og vanskelige samtaler på skjerm?

Mye har blitt annerledes etter to måneder med hjemmekontor og hvor det å se hverandre på skjerm er blitt normalen. Men hvor går grensen? Er alt fra oppsigelser, vanskelige samtaler og til lønns- og medarbeidersamtaler på skjerm «innenfor»? Dagens Perspektiv hadde to artikler forrige uke hvor de hentet råd fra HR Norge.

– I de vanskelige samtalene handler mye om «båndbredde», ikke digitalt men om muligheten til å kunne fange opp det som er av non-verbal kommunikasjon. Det er vanskeligere via en skjerm, sa daglig leder Even Bolstad til avisen i intervju 18. mai.

– I tillegg gjør digitale løsninger det mer krevende å vite hva som skjer med den i andre enden etter at man trykker på knappen for «leave meeting». - Det er ikke så lett å gripe fatt i hverandre ved kaffeautomaten når alt skjer digitalt. Ikke minst derfor er det ekstra viktig for en leder å aktivt oppfordre den ansatte til å stille spørsmål dersom man har gjennomført en samtale digitalt.

– Fysisk møte er bedre enn Teams, Teams er bedre enn telefon og telefon er bedre enn SMS. Samtidig er det viktig at det beste ikke blir det godes verste fiende. Rammefaktorene er som de er. Derfor handler mye også om å gjøre det beste ut av situasjonen. Jeg hører med stor interesse at de fleste legekonsultasjoner fungerer helt utmerket på nett, sier Bolstad. Og at til og med psykologene rapporterer om at de opplever digitale konsultasjoner som et bra alternativ. Da bør man også kunne klare jobbsamtaler, selv om de er krevende.

Er oppsigelser på video «greit»?

Men hvor går grensen, er det også «innafor» og «greit» å gi oppsigelsen i videomøte? «Greit» er et vanskelig ord. Å bli sagt opp er uansett tøft. For noen kan det være en livskrise. Og selv om det ikke er lederen som blir hardest rammet, er det å måtte si opp noe av det de fleste ledere beskriver som det verste de er med på. Det oppleves som regel mindre jævlig når oppsigelsene skyldes «virksomhetens forhold». Og om man er en av flere, vil de fleste som blir rammet oppleve det som lettere enn om man er bare en, sier Bolstad i et annet intervju med avisen.

HR Norge-sjefen mener at oppsigelser over video overhodet ikke optimalt. Men «Teams eller Whereby fungerer slett ikke så ille», sier Bolstad, og legger til at langt flere vi oppfatte det som «innafor» å gjøre det på video nå enn hva som er tilfellet for to måneder siden og at det å bli innkalt til fysisk samtale i mange sammenhenger nok kan oppleves like belastende som å ta samtalen på video. Juridisk sett er det uansett ikke noe problemer å gjøre både kartlegging i forkant, samtale om endelig utfall, så vel som eventuelle forhandlinger i etterkant digitalt, sier Bolstad til avisen.

Samtidig presiserer han at oppsigelse handler om så mye mer enn jus, ikke minst også om kommunikasjon og psykologi, og at de samme rådene som gjelder for vanlige oppsigelse også gjelder over video. Sett av god tid. Ingen møter direkte «vegg i vegg» og legg inn noen minutters buffer. Lytt. Gi mulighet for å komme tilbake med spørsmål. Være tydelig, klar og fortelle hvordan oppsigelsen blir fulgt opp skriftlig. Følg opp skriftlig ganske så umiddelbart. Generelt gjelder også her å ha et varmt hjerte og kaldt hode, sier han.

Medarbeidersamtaler i endring

Også medarbeidersamtaler er i endring. Det går mot mer og flere kontinuerlige forventningsavklaringer der raske og hyppigere tilbakemeldinger vinner terreng fra de mer monumentale årssamtalene med rigide skjemaer. Det betyr ikke at man ikke skal ha struktur eller oppsummeringer. Men at man blir mer lettbent, uten å bli lettvint. I tillegg er det viktig å sørge for at de litt dypere diskusjonene om utvikling også får både tid og plass, sa Bolstad.

Her finner du oppslagene i Dagens Perspektiv:
Slik tar du den vanskelige personalsamtalen på skjerm
Nå kan du få sparken gjennom en videosamtale