LO-Aktuelt: Arbeidsløsheten er mangfoldig

«Overskriftene om rekordhøy arbeidsløshet forteller bare en del av virkeligheten», skriver redaktør Svein-Yngve Madssen i LO-Aktuelt. «Og fire av fem frykter ikke for jobben sin», legger han til.

Magasinet skriver om de mange sprikende tallene om arbeidsledighet i sin utgave nr. 14, 2015. NAV og SSB har ulike metoder for innsamling av data om arbeidsløshet, og det er NAV som kommer best ut, med færrest arbeidsledige.

Kommentarartikkelen løfter også fram at det, til tross for økende arbeidsledighet, er flere ledige jobber enn det er sysselsatte, hele 132.000, i følge artikkelen.

Også funnene fra HR Norge og TNS Gallups halvårlige arbeidslivbarometer ALx (Arbeidslivindeksen) blir omtalt i artikkelen.

2015 09 09 LO Aktuelt nr 14 2015 Arbeidslosheten er mangfoldig ref A Lx
LO-Aktuelt nr 14, 2015