Het AFP-diskusjon: «Etisk problem» eller «Alt såre vel» ?

Forrige uke gikk HR Norge tøft ut mot AFP i spaltene til Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse. «LO har et etisk dillemma» og ordningen må legges om, sa Even Bolstad. Svaret lot ikke vente på seg – LO brukte storslegga. I dag ruller debatten videre hvor Bolstad står på sitt.

- Det er et faktum at AFP ikke treffer de svakeste i arbeidslivet, sier Bolstad i dagens avis og bygger blant annet på HR Norge/Kantar sin ALX-undersøkelse for en tid siden og partenes egen evalueringsrapport. - Roger Bjørnstad gjør et stort poeng av at den (dagens AFP-ordning) ikke er slik LO aller helst ville ha den. Det er i prinsippet uinteressant. Det er LO som eier ordningen, som skapte den og som identifiseres med den. Spørsmålet er om ordningen i dag er noe LO etisk lever godt med?

Bolstad påpeker også er at hvis man deler opp arbeidstakere i norsk arbeidsliv, så ser man fort hvilke som er innenfor og utenfor AFP-ordningen:

  • Organiserte innenfor tariffbundet bedrift – disse kan få AFP dersom de tilfredsstiller kriteriene
  • Uorganiserte innenfor tariffbundet bedrift – disse kan også få AFP, på lik linje med sine organiserte kolleger
  • Organiserte eller uorganiserte utenfor tariffbundet bedrift – disse faller utenfor AFP
  • Selvstendig næringsdrivende, organiserte så vel som uorganiserte – disse kommer heller ikke innenfor AFP-ordningen

Det vil i praksis si at uorganiserte som tilfeldigvis jobber i virksomhet med tariffavtale faller innenfor, mens organiserte som jobber i virksomhet uten faller utenfor, sier Bolstad. Dette bidrar til å gjøre ordningen tilfeldig. Og siden staten dekker en tredel av kostnadene blir den også urettferdig, påpeker han

Bolstad er skuffet men slett ikke overrasket over formen LO velger å ta utfordringen han har lagt på bordet; som han karakteriserer som klassiske hersketeknikker som lett kan skape et inntrykk av såre tær, vaklende argumenter og ønske om å skyve vanskelige ting under teppet. «Makta ter seg», sier han til avisen og siterer med det et kjent utsagn fra Youngstorget. – LO sin sjel, identitet og legitimitet er å jobbe for solidaritet med «dem som sitter nederst ved bordet», som LO så flott uttrykker det. Det er ikke det vi ser her. Solidaritet først og fremst med sine egne – uavhengig hvor de sitter ved bordet – har et annet ord: Egoisme, sier han til avisen.

Lenker: