Hegnar Kvinner: Kvinner ikke bedre ledere enn menn

Det stemmer ikke at kvinner er bedre ledere enn menn, sier Even Bolstad til Hegnar Kvinner i en kommentar til forfatteren Christopher Weber-Fürsts nylige uttalelser.

HegnarKvinner publiserte nylig et intervju med ledercoach og forfatter Christopher Weber-Fürst. Han mener at utfordringene verden står overfor skyldes en mannsdominert, patriarkalsk kultur, og hevder i sin nye bok "The Future is Female", at kvinner og kvinnelig lederskap er løsningen. Men for å få kvinner opp og frem, må næringslivet tilpasse seg kvinnens behov.

I oppfølgingen har nettstedet intervjuet Even Bolstad, som ikke er helt enig med Weber-Fürst.

Han viser til Global Employee and Leadership Index hvor Ennova og HR Norge har sett etter forskjeller i opplevd lederkvalitet, mot kjønn.

- Vi lette, men vi fant det ikke. I Norge er det helt marginale forskjeller i vurderingen av kvinnelige og mannlige sjefer. Kvinner scorer litt bedre, men ikke nok til at det er signifikant. Vi har derfor ikke noe grunnlag for å si at det ene kjønnet av norske ledere, i kraft av sitt kjønn, er bedre enn det andre fra naturens side, slår Bolstad fast.

Han minner også om at begrepene feminint og maskulint lederskap ikke har noe med biologisk kjønn å gjøre, det er en beskrivelse av ulike lederstiler som både menn og kvinner utøver i varierende styrkegrad.

Les hele saken i Hegnar Kvinner.