Gir fridager i bytte mot trening

Virksomheter engasjerer seg stadig mer i ansattes helse. Hos Infotjenester I Sarpsborg får ansatte som trener ekstra fridager, i følge en artikkel i NRK Livsstil.

– Det er en helt klar trend at virksomheter i større grad enn tidligere tenker helhetlig og involverer seg i livsstilen til arbeidstakerne, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, til NRK Livsstil.

NRK har vært på besøk hos Infotjenester i Sarpsborg, og skriver:

«Klokka er åtte og pulsen er allerede høy i treningsrommet til Infotjenester i Sarpsborg. Der får de ansatte nemlig fri hvis de beveger seg minst 120 minutter i uka.

– Jeg har fått en ekstra treningsglød og synes dette er fantastisk. En fridag motiverer ekstra til å trene, sier Øivind Elvestad.»

– Vi ønsket å se på muligheten for mer fysisk aktivitet i hverdagen i stedet, siden vi sitter mye stille fordi vi er en kunnskapsbedrift, forklarer HR-konsulent Karina Sandell Lauritzen til NRK.

NRK har også intervjuet Even Bolstad, som sier at det ofte er lønnsomt for bedrifter å investere i gode helsetiltak. Han trekker blant annet frem nedgang i sykefravær som et godt eksempel.

– For å nå gode resultater viser erfaring at det å være en del av gruppe, hvor du opplever god kollegastøtte og kanskje litt velment sosialt press, gir best effekt. Det handler om å heie på hverandre og få en følelse av å bli sett og heiet på, forklarer han.

Les mer: