Finansavisen: Varsler om kompetansekaos

Norske virksomheter vet at de har behov for ny kompetanse i årene som kommer, men få har noen oversikt over hva slags kompetanse de allerede har, viser HR-undersøkelsen 2018.

Tre av fire norske virksomheter sier at de i fremtiden har behov for kompetanse utover den som allerede er tilgjengelig blant egne ansatte. Det viser årets HR-undersøkelse, gjennomført av HR Norge og EY.

– Men paradoksalt nok viser undersøkelsen også at få bedrifter gjennomfører en analyse av de ansattes kompetanse, sier Even Bolstad, daglig leder HR Norge til Finansavisen.

– Satt på spissen så vet de ikke hvilken kompetanse de allerede har eller hvor i organisasjonen den sitter. Virksomhetene har ikke oversikt over hva egne ansatte kan, sier Bjørnar Skas, associate partner i EY.

Den kortsiktige løsningen for mange bedrifter er derfor å si opp de ansatte som ikke har den kompetansen som trengs i fremtiden.

– Vi ser at selskaper i større grad enn tidligere bruker nyrekruttering fremfor utvikling av egne ansatte for å skaffe seg ny kompetanse, sier Skas.

Det mener de to er en svært dårlig løsning.

– Det er et samfunnsansvar for norske virksomheter å videreutvikle ansatte. Samtidig må den enkelte selv ta ansvar også. Den ansatte må bidra gjennom å gjennomføre kurs og ta utfordringer. Det krever en ekstra innsats, og flere bør investere så vel penger som tid også utenfor arbeidstiden for være relevante fremover, mener Bolstad.

Les mer:

Elendig oversikt over kompetanse i norske virksomheter