Finansavisen 6. juni 2018: Det et er reelt maktskifte i arbedislivet

Å møte medarbeidernes forventning og behov blir kritiske for å kapre og beholde talentene, tror Bjørn Løwe Skas i EY og Even Bolstad i HR Norge.

Finansavisen 13.06.18

ANSATTE – DE NYE KUNDENE ?

Litt for ofte lager vi systemer og prosesser på systemenes og ikke brukernes premisser, uttaler Even Bolstad fra HR Norge og Bjørnar Skars fra EY til Finansavisen. Utgangpunktet er HR- undersøkelsen 2017 fra HR Norge og EY.

Når ansatte blir viktigere for resultatet, må de i stadig større grad sees, analyseres og følges opp slik vi gjør med kunder. HR kan hente inspirasjon og bør jobbe godt sammen med andre fagfelt for å få det til. Tjenestedesign er på vei inn. I tillegg kan HR tjene på å jobbe tettere sammen med markedsavdelingen, somhar vært opptatt av denne måten å jobbe på men da I forhold til eksterne kunder. Der hvor marked snakker om «kundereisen» begynner noen virksomheter nå å snakke om «ansattreisen». DnB er et selskap som ofte ligger i front i forhold til HR-metodikk. - Å analysere hva som er viktige elementer, eller signaturøyeblikk for våre ansatte er svært viktig for å få og beholde de ansatte vi ønsker sier HR direktør Siri Langangen som en del av samme oppslag

HR undersøkelsen 2018 vil presenteres i Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger og Oslo i løpet av uke 47. Mer informasjon og mulighet for påmelding kommer om kort tid på HR Norge sin Kompetansekalender. Akkurat nå samles det inn data, som vil analyseres i løpet av sommeren.